Du är här: Polar Flow > Synkronisering

Synkroniserar

Du kan överföra data från din V650 via USB-kabeln och FlowSync-programmet eller trådlöst via Bluetooth Smart ® till Polar Flow-appen. För att kunna synkronisera data mellan V650 och Flow webbtjänst och appen måste du ha ett Polar-konto och FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och skapa ditt Polar-konto för Polar Flow webbtjänst och ladda ner och installera FlowSync-programmet på din dator. Ladda ner Flow-appen till din mobil från App Store eller Google Play.

Kom ihåg att synkronisera och hålla data uppdaterade mellan din V650 och webbtjänsten och mobilappen var du än är.

Synkronisera med Flow webbtjänst via FlowSync

För att synkronisera data med Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera programmet innan du försöker synkronisera.

 1. Anslut mikro-USB-kontakten i USB-porten och den andra änden av kabeln i datorn.
 2. Kontrollera att FlowSync-programmet körs.
 3. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
 4. Slutförd visas när du är klar.

Varje gång du ansluter din V650 till din dator kommer Polar FlowSync-programmet att överföra dina data till Polar Flow webbtjänst och synkronisera alla inställningar du har ändrat. Om synkroniseringen inte startar automatiskt ska du starta FlowSync från skrivbordsikonen (Windows) eller från programmappen (Mac OS X). Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig och uppmana dig att installera den.

Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan V650 är ansluten till din dator ska du trycka på synkronisera-knappen i FlowSync för att överföra inställningarna till din V650.

För support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet, gå till www.polar.com/en/support/FlowSync.

 

Synkronisera med FlowApp

Kontrollera följande före synkronisering:

 • Du har ett Polar-konto och har laddat ner och installerat Flow-appen på din mobil-enhet.
 • Du har registrerat din V650 i Flow webbtjänst och synkroniserat data via FlowSync-programmet minst en gång.
 • Din mobila enhet har Bluetooth aktiverat och flygplansläge/flygläge är inte aktiverat.

Så här synkroniserar du data med iOS-mobil:

 1. Logga in på Flow-appen på din mobil.
 2. Tryck på sidoknappen på din V650 för att visa sidomenyn och välj SYNKA MED MOBIL från menyn för att starta registreringen.
 3. När du synkroniserar för första gången får du frågan om du ansluter till iOS-mobil eller Android-mobil. Välj iOS-mobil.
 4. ANSLUTER visas, följt av SYNKRONISERAR. Förloppsindikatorn visar status för synkroniseringen. Observera att synkroniseringen kan ta en stund om du har massor av träningsdata på din V650. Synkronisering slutförd visas när du är klar.

Så här synkroniserar du data med Android-mobil:

 1. Logga in på Flow-appen på din mobil.
 2. Om du har andra Polar träningsenheter som används med Flow mobilapp för Android ska du se till att V650 väljs som aktiv enhet i Flow-appen. Flow-appen vet då att den ska ansluta till din V650. I Flow-appen går du till Inställningar > PRODUKTER och trycker på V650 för att aktivera den.
 3. Tryck på sidoknappen på din V650 för att visa sidomenyn och välj SYNKA MED MOBIL från menyn för att starta registreringen.
 4. När du synkroniserar för första gången får du frågan om du ansluter till iOS-mobil eller Android-mobil. Välj Android-mobil.
 5. Om din mobilenhet uppmanar dig att godkänna ihopparningen väljer du godkänn.
 6. Ange XXXXXX på din mobil för att para ihop enheterna visas på V650. Ange pinkoden från V650 på din mobilenhet för att para ihop V650 med din mobilenhet. Ihopparningen startar. Ihopparad visas när ihopparningen är slutförd.
 7. ANSLUTER visas, följt av SYNKRONISERAR. Förloppsindikatorn visar status för synkroniseringen. Observera att synkroniseringen kan ta en stund om du har massor av träningsdata på din V650. Synkronisering slutförd visas när du är klar.

När du synkroniserar din V650 med Flow-appen synkroniseras även dina träningsdata automatiskt via en Internetanslutning till Flow webbtjänst.

Vid behov kan du ändra inställningen iOS-mobil/Android-mobil efteråt i Allmänna inställningar > Om V650. Bläddra till längst ner på sidan för att ändra inställningen.

För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till www.polar.com/en/support/Flow_app