Du är här: Inställningar > Sportprofiler

Inställningar för sportprofiler

För att se eller ändra inställningarna för sportprofiler, gå till Inställningar > Sportprofiler och välj den profil du vill redigera.

Du hittar följande inställningar för varje profil:

 • Träningsdisplayer
 • Pulsformat
 • Hastighetsformat
 • Träningsljud
 • GPS
 • Automatisk paus
 • Automatisk varvtid
 • Främre knapp lagrar varvtid
 • Pulszoner
 • Effektinställningar

Tryck för att öppna inställningen du vill ändra och redigera som du vill. Bekräfta och återvänd till den föregående menyn genom att trycka på .

I vissa inställningar (t.ex. träningsljud) ska du trycka på fältet tills du ser rätt värde.

Träningsdisplayer

Du kan välja att ha upp till sex träningsdisplayer för varje profil. Varje träningsdisplay kan innehålla upp till åtta objekt. Därtill kan du aktivera följande displayer: Varvtidsdisplay, AUTOMATISK VARVTIDSDISPLAY   och Kartdisplay.

 1. Markera rutan på vänster sida om displayen för att aktivera Display 1, Display 2, Display 3, Display 4, Display 5 eller Display 6.
 2. Tryck på displayen du vill redigera.
 3. Välj layout för displayen. Det finns flera layoutalternativ. Svep åt vänster eller höger tills du ser en layout du gillar.
 4. Om du vill ändra ett objekt, tryck på det och välj ett nytt objekt från listan. Innehållet i listan varierar något mellan olika layouter. Detta beror på att vissa av objekten (t.ex. grafer) passar inte i alla layouter. Du hittar en fullständig lista över tillgängliga objekt i Träningsdisplayer.
 5. När layouten är klar ska du bekräfta och återvända till menyn TRÄNINGSDISPLAYER  genom att trycka på .
 6. Upprepa stegen 1-5 om du vill ställa in fler träningsdisplayer för profilen.
 7. Du ställer in Varvtidsdisplay genom att markera rutan i fältet Varvtidsdisplay.
 8. Tryck på i menyn TRÄNINGSDISPLAYER  för att spara dina ändringar.

Pulsformat

Välj % (procent av maxpuls) eller bpm (slag/min).

Hastighetsformat

Välj km/h eller min/km.

Träningsljud

Välj Utan ljud, Dämpat, Högt eller Mycket högt.

GPS

Ställ in GPS-funktionen /Av.

Automatisk paus

Markera rutan för att aktivera funktionen.

Tryck på Aktiveringshastighet för att ange hastigheten som används när registreringen är pausad.

Automatisk varvtid

Markera rutan för att aktivera funktionen. Ställ sedan in automatisk varvtid Träningstid eller Sträcka.

Främre knapp lagrar varvtid

Ställ in funktionen /Av. Om du aktiverar funktionen lagras en varvtid när du trycker på knappen på framsidan och när du registrerar ett träningspass.

Som standard är funktionen på i Landsvägscykling, Mountainbike och Inomhuscykling.

Genom att trycka på och hålla in knappen på framsidan pausas registreringen.

Pulszoner

Se och ändra gränserna för pulszoner.

Effektinställningar

I Effektinställningar hittar du:

 • Effektformat: Välj W (watt), W/kg (watt/kg) eller FTP % (% av FTP).
 • FTP (W): Ställ in ditt FTP-värde. Intervallet är 60 till 600 watt.
 • Effekt, glidande medelvärde: Välj 3, 10 eller 30 sekunder som glidande medelvärde för effektdata eller välj Ställ in annan för att ställa in det glidande medelvärdet till ett värde mellan 1-99 sek.
 • Effektzoner: Se och ändra gränserna för effektzoner.