Du är här: Inställningar > Allmänna inställningar

Allmänna inställningar

För att se och redigera dina allmänna inställningar, gå till Inställningar > Allmänna inställningar. Där hittar du följande:

 • Ihopparning
 • Kartor
 • Använd GPS -tid
 • Tid
 • Datum
 • Språk
 • Enheter
 • PIN-kodlås
 • Framlykta
 • Bakgrundsbelysning display
 • Automatisk avstängning
 • Om V650

Tryck för att öppna inställningen du vill ändra och redigera som du vill. Bekräfta och återvänd till den föregående menyn genom att trycka på .

I vissa inställningar (t.ex. ENHETER) ska du trycka på fältet tills du ser rätt värde.

Ihopparning

Innan en ny sensor kan användas måste den paras ihop med din V650. Detta kallas ihopparning och tar bara några sekunder. Ihopparningen garanterar att V650 endast tar emot signaler från din sensor och möjliggör störningsfri träning i grupp.

Para ny enhet:  Para en sensor med din V650. För mer information om ihopparning av specifika sensorer, se Kompatibla sensorer.

Ihopparade enheter: Se alla enheter som du har parat med din V650.

Sä här tar du bort en ihopparad sensor:

1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Ihopparning > Parade enheter.

2. Tryck på den enhet du vill ta bort från listan och tryck på Ta bort anslutning.

Kartor

KARTOMRÅDE  OFFLINE: Ange mittpunkten i offline-kartområdet (450 km x 450 km).

 • Du kan bläddra i kartan genom att svepa, och zooma in genom att trycka två gånger och zooma ut genom att trycka med två fingrar.
 • Efter att du angett ett område, tryck på LADDA NER.
 • Radera gamla kartor? visas. Att välja ett nytt offline-kartområde raderar de föregående kartorna. Välj FORTSÄTT för att bekräfta valet av området. V650 återvänder till KARTINSTÄLLNINGAR.
 • Synkronisering krävs visas under KARTOMRÅDE OFFLINE. En ny offline-karta laddas ner nästa gång du synkroniserar din V650 med Flow-webbtjänsten via FlowSync-programmet.

KARTLAGER : Välj Topografisk, Cykelrutter och/eller Favoritrutter.

I Bläddra på offline-karta kan du förhandskontrollera den nerladdade kartan innan du börjar ett nytt träningspass. För att flytta kartan till din nuvarande position, tryck på kompassnålen i skärmens övre högra hörn. När du bläddrar bort från din nuvarande position ändrar kompassnålen färg från röd till vit.

Använd GPS-tid

Om du vill att V650 ska läsa Coordinated Universal Time (UTC) från GPS-satelliterna ska du markera rutan i fältet ANVÄND GPS-TID och välja den UTC-tidszon som är närmast dig.

Tid

Ställa in tid på dygnet.

 Om du vill ändra tidsformat ska du trycka på 12h/24h (bild). Det aktuella tidsformatet som du har valt är skrivet i vitt. Om du väljer tidsformatet 12h ska du också välja AM (f.m.) eller PM (e.m.).

Datum

Ställ in datum.

Språk

Välj: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, 日本語 eller 简体中文.

Enheter

Välj metriska eller eng./am. Välj de enheter som ska används för att mäta vikt, längd, sträcka och hastighet.

Pin-kodlås

Håll din träningsinformation säker genom att ställa in en PIN-kod på din V650. Det är ett praktiskt sätt att säkerställa att endast du har åtkomst till träningsinformationen.

Tryck på PIN-KODLÅS  för att aktivera funktionen. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och tryck på . Ange på nytt och tryck på för att bekräfta.

V650 kommer att uppmana dig att ange din PIN-kod varje gång den är aktiverad.

Om du glömmer din PIN-kod kan du göra en fabriksåterställning på din V650. Det tar bort V650:s anslutning till ditt användarkonto och raderar sparade data på den.

 1. Anslut din V650 till din dators USB-port och gå till programmet Polar FlowSync. Programmet Polar FlowSync överför din träningsinformation till Polar Flow-webbtjänsten.
 2. Gå till Inställningar och välj Fabriksåterställning.
 3. Gå till Polar Flow webbtjänst (flow.polar.com/V650) och upprepa det du gjorde när du började använda produkten för första gången.

Frontlyse

Funktionen framlykta vid den övre kanten på V650 är till för att optimera din cyklingssäkerhet i mörka förhållanden. Det är en smart funktion som du kan ställa in till automatisk aktivering när det blir mörkt ute och avaktivera när det blir ljusare. Alternativt kan du hantera den manuellt från rullgardinsmenyn.

Manuell: Hantera frontlyset manuellt från rullgardinsmenyn. Justera Blinkningshastigheten* genom att flytta reglaget.

Automatisk: V650 aktiverar och avaktiverar frontlyktan automatisk enligt ljusförhållandena. Justera Aktiveringsnivån och Blinkningshastigheten* genom att dra regeln.

Inställningar för framlykta i rullgardinsmenyn

 Tryck för att aktivera eller avaktivera framlyktan.

Tryck för att aktivera eller avaktivera blinkningsläget.

Tryck för att aktivera eller avaktivera automatisk framlykta.

Bakgrundsbelysning display

Manuell: Bakgrundsbelysningen aktiveras varje gång du vidrör skärmen, trycker på en knapp, får ett meddelande eller ett alarm. Den lyser i 15 sekunder och lyser sedan svagt igen.

Alltid på: Bakgrundsbelysningen är alltid på.

Automatisk: Bakgrundsbelysningen aktiveras och avaktiveras automatiskt enligt ljusförhållandena när du registrerar ett träningspass. I andra lägen fungerar den på samma sätt som manuell bakgrundsbelysning. Du kan justera Aktiveringsnivån genom att flytta reglaget.

Automatisk ström av

Ställ in /Av: Strömmen stängs av automatiskt om du inte har vidrört knapparna/pekskärmen på 15 minuter (utom när V650 registrerar ett träningspass eller är i viloläge).

Om V650

Kontrollera enhets-ID, mjukvaruversion och HW-modell för din V650.