Du är här: Inställningar > Uppdatering av mjukvara

Uppdatering av mjukvara

Mjukvaran till V650 kan uppdateras. Varje gång en ny mjukvaruversion finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig när du ansluter V650 till datorn med USB-kabeln. Uppdateringarna av mjukvaran laddas ner via USB-kabeln och FlowSync-programmet.

Mjukvaran uppdateras för att förbättra funktionerna i V650. De kan till exempel omfatta förbättringar av befintliga funktioner eller helt nya funktioner .

SÅ HÄR UPPDATERAR DU MJUKVARAN

Du måste ha följande för att uppdatera mjukvaran till din V650:

  • Ett Flow webbtjänstkonto
  • Installerat FlowSync-programmet
  • Registrerat V650 i Flow webbtjänst

Gå till flow.polar.com/start och skapa ditt Polar-konto i Polar Flow webbtjänst och ladda ner och installera FlowSync-programmet på din dator.

Så här uppdaterar du mjukvaran:

  1. Sätt i micro-USB-kontakten i din V650 och anslut den andra änden av kabeln i datorn.
  2. FlowSync börjar synkronisera dina data.
  3. Efter synkroniseringen uppmanas du att uppdatera mjukvaran.
  4. Välj ja. Ny mjukvara har installerats och V650 startar om.

Innan du uppdaterar mjukvaran synkroniseras data från din V650 till Flow webbtjänst. Du förlorar därför inga data vid en uppdatering.