Du är här: Träning > Använda pulssensorn

Använda pulssensorn

  1. Fukta elektrodytorna på bältet.
  2. Fäst sändarenheten på bältet.
  3. Justera bältets längd så att det sitter åt men fortfarande är bekvämt. Bär sändarbältet runt bröstkorgen, precis under bröstmusklerna, och fäst haken i bandets andra ända.
  4. Fukta huden där elektrodytorna har kontakt mot kroppen. Kontrollera att elektrodytorna ligger dikt an mot huden och att Polarlogotypen på sändaren är mitt fram och i upprätt läge.

Lossa sändarenheten från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje träningspass. Svett och fukt kan hålla pulssensorn aktiverad, så kom också ihåg att torka av den.