Du är här: Träning > Pausa och stoppa träning

Pausa och avsluta träningen

Tryck och håll in knappen på framsidan för att pausa träningsregistreringen.

  • För att fortsätta träningsregistreringen, välj FORTSÄTT.
  • För att stoppa träningspasset, tryck och håll nere STOPPA i tre sekunder.

Ta hand om din pulssensor efter träningen. Lossa sändarenheten från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning. För fullständiga skötsel- och underhållsinstruktioner, se Skötsel av din V650.