Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

 

Välj profil och cykel för träningspasset

Gå till PROFIL och välj Landsvägscykling, Mountainbike, Inomhuscykling eller Annan sport.Välj Cykel 1, Cykel 2, Cykel 3 eller Cykel 4.

Ifall du har aktiverat GPS i den profil du valt, börjar V650 automatiskt leta efter en GPS satellitsignal. Håll V650 stilla med displayen vänd uppåt under sökningen. Det tar i genomsnitt 30-60 sekunder den första gången. I framtiden borde det gå på några sekunder. V650 har hittat GPS-satellitsignalerna när den gröna cirkeln runt GPS lyser kontinuerligt.

Ifall du har kopplat en sensor till cykeln börjar din V650 söka efter signaler från sensorerna. Den gröna cirkeln runt sensorindikatorn blinkar under sökningen. V650 är redo när den gröna cirkeln runt sensorindikatorn lyser kontinuerligt. Tryck på framknappen för att börja din träning eller fortsätt med val av rutt.

  1. GPS
  2. Pulssensor
  3. Effektsensor
  4. Kadenssensor
  5. Hastighetssensor

Efter att ha hittat satelliterna kalibrerar V650 din höjd. När displayen visar Höjdkalibrering slutförd är kalibreringen färdig. För att försäkra dig om att höjdmätningen blir så noggrann som möjligt kalibrera din V650 varje gång en tillförlitlig referenspunkt, som en bergstopp eller en topografisk karta, finns tillgänglig eller när du befinner dig på havsnivå, eller annan känd referenspunkt. För manuell kalibrering, tryck på sidoknappen och välj Kalibrera höjden. Ställ därefter in din nuvaranda höjd.

Starta ett träningspass med ruttvägledning

Gå till RUTTER för att se en lista över rutterna du har lagt till i favoriter i Flow webbtjänst och synkroniserat till din V650. Välj rutt för ditt nästa träningspass genom att trycka på cirkeln till vänster om ruttnamnet. När du trycker på en ruttruta visas en förhandsgranskning av rutten.

Återvänd till huvuddisplayen genom att trycka på . Vald rutt visas i rutan RUTTER. Tryck på framknappen för att börja din träning.

Mer information om ruttvägledning och anvisningar om hur du lägger till rutter till din V650 finns i Ruttvägledning.