Du är här: Komma igång > Kompatibla sensorer > Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar din cykelhastighet. Kondition är förstås en av dem. Väderförhållanden och de olika gradienterna på vägen spelar en stor roll också. Det mest avancerade sättet att mäta hur dessa faktorer påverkar din prestationshastighet är med den aerodynamiska hastighetssensorn.

  • Mäter din aktuella, genomsnittliga och maximala hastighet
  • Mäter din snitthastighet för att följa din utveckling och se hur dina träningsresultat förbättras
  • Lätt, ändå robust och enkel att fästa

Para ihop en hastighetssensor med V650

Kontrollera att hastighetssensorn har installerats korrekt. Mer information om hur du installerar hastighetssensorn finns i användarhandboken för hastighetsssensorn.

1. Gå till Allmänna inställningar > Ihopparning > Para ihop ny enhet. V650 ska vara mindre än tre meter från sensorn som du vill para ihop. Det är tillräckligt nära när den är monterad på styrstången.

2. Aktivera sensorn du vill para ihop. Rotera vevarmen några varv för att aktivera sensorn. Den blinkande röda lampan i sensorn anger att du har aktiverat sensorn.

Ihopparningen ska göras inom 30 sekunder efter att sensorn aktiverats.

3. V650 anger enheterna den hittar. Enheten närmast V650 är längst upp i listan. Tryck på enheten du vill para ihop.

4. Genomförd anslutning anger att ihopparningen är slutförd.

5. Koppla sensorn till Cykel 1, Cykel 2, Cykel 3 eller Cykel 4. Du kan byta cykel senare i Parade enheter.

6. Ställ in hjulstorleken. Bekräfta och återvänd till menyn IHOPPARNING genom att trycka på

När du väljer cykel för en cykeltur börjar din V650 automatiskt att söka efter sensorer som du har kopplat till cykeln. V650 är redo när den gröna cirkeln runt sensorindikatorn lyser kontinuerligt.