Du är här: Inställningar > Cykelinställningar

Cykelinställningar

För att se eller ändra cykelinställningar, gå till Inställningar > Cykelinställningar och välj cykel. Sensorerna som du har kopplat till cykeln visas under cykelnamnet.

Du hittar följande inställningar:

CYKELNAMN: Cykel 1, Cykel 2, Cykel 3 eller Cykel 4.

HJULSTORLEK (mm): Ställ in hjulstorleken i millimeter. För mer information, se Mäta hjulstorlek.

VEVARMSLÄNGD (MM): Ställ in vevarmslängd i millimeter.

SENSORER: Se alla sensorer som du har kopplat till cykeln.

Mäta hjulstorlek

Inställningarna för hjulstorlek är nödvändiga för korrekt cykelinformation. Du kan bestämma hjulstorlek på din cykel på två sätt:

Metod 1

Mät hjulets omkrets manuellt för att få ett så noggrant resultat som möjligt.

Använd ventilen för att markera punkten där hjulet rör vid marken. Rita ett streck på marken för att markera punkten. Rulla cykeln framåt på ett jämnt underlag så att hjulet roterar exakt ett varv. Däcket bör hela tiden vara lodrätt mot marken. Rita ett nytt streck på marken när ventilen är vid startpunkten för att markera ett helt varv. Mät avståndet mellan de två strecken.

Dra av 4 mm från sträckan för att ta bort effekten av din egen vikt så får du hjulets omkrets. Ange detta värde i cykeldatorn.

Metod 2

Titta efter diametern i tum eller ETRTO som finns tryckt på hjulet. Matcha det med hjulstorleken i millimeter i den högra kolumnen i tabellen.

Du kan även kontrollera hjulstorleken från tillverkaren.

ETRTO Hjulstorlek i diameter (tum) Hjulstorlek, inställning (mm)
25-559 26 x 1.0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1.50 1947
37-622 700 x 35 C 1958
47-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2.0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220
55-622 29 x 2.2 2282
55-584 27.5 x 2.2 2124

Hjulstorlekarna i tabellen är rekommendationer eftersom hjulstorleken beror på hjultypen och lufttrycket. På grund av variationen i mätningarna kan inte Polar hållas ansvarigt för deras giltighet.