Du är här: Komma igång > Kompatibla sensorer > Polar kadenssensor Bluetooth® Smart

Polar kadenssensor Bluetooth® Smart

Det mest praktiska sättet att mäta ditt cykelpass är med vår avancerade trådlösa kadenssensor. Den mäter din genomsnittliga och maximala cykelkadens som varv per minut i realtid, så att du kan jämföra cykeltekniken med tidigare cykelturer.

  • Förbättrar din cykelteknik och identifierar din optimala kadens
  • Med störningsfria kadensdata kan du utvärdera dina individuella resultat
  • Utformad för att vara aerodynamisk och lätt

Para ihop en kadenssensor med V650

Kontrollera att kadenssensorn har installerats korrekt. Mer information om hur du installerar kadenssensorn finns i användarhandboken för kadenssensorn.

1. Gå till Allmänna inställningar > Ihopparning > Para ihop ny enhet. V650 ska vara mindre än tre meter från sensorn som du vill para ihop. Det är tillräckligt nära när den är monterad på styrstången.

2. Aktivera sensorn du vill para ihop. Rotera vevarmen några gånger för att aktivera sensorn. Den blinkande röda lampan i sensorn anger att du har aktiverat sensorn.

Ihopparningen ska göras inom 30 sekunder efter att sensorn aktiverats.

3. V650 anger enheterna den hittar. Enheten närmast V650 är längst upp i listan. Tryck på enheten du vill para ihop.

4. Genomförd anslutning anger att ihopparningen är slutförd.

5. Koppla sensorn till Cykel 1, Cykel 2, Cykel 3 eller Cykel 4. Du kan byta cykel senare i Parade enheter.

När du väljer cykel för en cykeltur börjar din V650 automatiskt att söka efter sensorer som du har kopplat till cykeln. V650 är redo när den gröna cirkeln runt sensorindikatorn lyser kontinuerligt.