Du är här: Viktig information > Skötsel av din V650

Skötsel av din V650

Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar V650 hanteras varsamt. Rekommendationerna nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och dra nytta av denna produkt i många år framöver.

Polar V650

Håll din träningsenhet ren. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts från träningsdatorn. För att bibehålla vattenresistensen, tvätta inte träningsenheten med högtryckstvätt. Sänk inte ned träningsenheten i vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier.

USB-kabeln ska anslutas försiktigt för att undvika att skada enhetens USB-port.

Efter varje användning av USB-porten på träningsenheten ska du kontrollera att det inte finns hår, damm eller annan smuts på förseglingsytan på locket/baksidan. Torka försiktigt för att ta bort smuts. Använd inte vassa verktyg eller vass utrustning för rengöring som kan orsaka repor på plastdelarna.

Inte lämplig vid bad och simning. Skyddad mot vattenstänk och regndroppar. Sänk inte ned träningsenheten i vatten. Problem med störning på GPS-mottagningen kan även uppstå om man använder träningsenheten i kraftigt regn.

Pulssensor

Sändarenhet: Lossa sändaren från bältet efter varje användning och torka den med en mjuk handduk. Rengör sändaren med en mild tvållösning när det behövs. Använd aldrig alkohol eller slipande material (t.ex. stålull eller rengöringskemikalier).

Bälte: Skölj bältet under rinnande vatten efter varje användning och häng upp för att torka. Rengör bältet varsamt med en mild tvållösning när det behövs. Använd inte en fuktighetsbevarande tvål, då den kan lämna kvar rester på bältet. Bältet får inte blötläggas, strykas, kemtvättas eller blekas. Dra inte i bandet och böj inte elektrodytorna kraftigt.

Se tvättinstruktionerna på etiketten på bältet.

Hastighetssensor Bluetooth® Smart och kadenssensor Bluetooth® Smart

Rengör sensorerna med vatten och mild tvållösning och skölj dem med rent vatten. För att bibehålla vattenresistensen, tvätta inte sensorerna med högtryckstvätt. Sänk inte ned hastighetssensorn eller kadenssensorn i vatten. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier. Undvik hårda stötar mot sensorerna, eftersom de kan skada sensorenheterna.

Förvaring

Förvara träningsdatorn och sensorerna på en sval och torr plats. De ska inte förvaras i fuktig miljö, i tättslutande material som inte andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt handduk). Utsätt inte träningsenheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i en bil eller monterad på en cykel.

Vi rekommenderar att du förvarar V650 laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när det förvaras. Om du ska förvara din V650 i flera månader rekommenderar vi att du laddar upp den efter ett par månader. Detta förlänger batteriets livslängd.

Förvara bältet och sändarenheten separat för att maximera pulssensorns batteritid. Förvara pulssensorn på en sval och torr plats. För att förhindra oxidering av spännet ska pulssensorn inte förvaras i tättslutande material som inte andas (såsom en sportväska). Utsätt inte pulssensorn för direkt solsken under längre perioder.

Service

Under den två år långa garantitiden rekommenderar vi att endast ett auktoriserat Polar Service Center utför service. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar Electro. För mer information, se Den begränsade internationella Polar-garantin.

För kontaktinformation och alla adresser till Polar Servicecenter, besök www.polar.com/support och landsspecifika webbplatser.

 Användarnamnet för ditt Polar-konto är alltid din e-postadress. Samma användarnamn och lösenord gäller för Polars produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polars diskussionsforum och vid registrering av nyhetsbrev.