Du är här: Komma igång > Installera styrfäste

Installera styrfäste

Du kan montera Polar justerbara cykelfäste på ramen eller på den vänstra eller högra sidan av styrstången.

1. Sätt gummifoten på ramen/styrstången.

2. Placera cykelfästet på gummifoten så att POLAR-logotypen är i linje med styrstången.

3. Säkra cykelfästet på ramen/styrstången med o-ringen.

4. Rikta in listerna på baksidan av V650 med skårorna på cykelfästet, och vrid medurs tills V650 är på plats.