Du är här: Inställningar > Personliga inställningar

Fysiska inställningar

För att se och redigera dina fysiska inställningar, gå till Inställningar > Fysiska inställningar. Där finns följande:

  • Kön
  • Längd
  • Vikt
  • Födelsedatum
  • Maxpuls
  • Vilopuls
  • VO2max

Det är viktigt att du är noga med de fysiska inställningarna, särskilt när du ställer in vikt, längd, födelsedatum och kön, eftersom de påverkar mätvärdenas noggrannhet som t.ex. pulszoner och kaloriförbrukning.

Tryck för att öppna inställningen du vill ändra och redigera som du vill. Bekräfta och återvänd till den föregående menyn genom att trycka på .

I vissa inställningar (t.ex. KÖN) ska du trycka på fältet tills du ser rätt värde.

Kön

Välj Man eller Kvinna.

Längd

Ange din längd.

Vikt

Ange din vikt.

Födelsedatum

Ange ditt födelsedatum.

Maxpuls

MAXPULS: Ange din maxpuls om du vet ditt laboratorieuppmätta, aktuella maxpulsvärde. Ditt åldersbaserade maxpulsvärde (220-ålder) visas som en standardinställning när du anger detta värde för första gången.

Vilopuls

VILOPULS: Ställ in din vilopuls.

Syreupptagningsförmåga (VO2 max)

VO2max: Ställ in din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max).