Du är här: Träning > Historik

Historik

Träningspass

V650 sparar en summering av ditt träningspass i HISTORIK > Träningspass. Där kan du se en lista över dina träningspass med följande information: datum, starttid, profil och cykel.

  • Tryck på ett träningspass för att öppna dess summering. Bläddra i summeringen genom att svepa åt vänster eller höger.
  • Tryck på och håll in för att radera ett träningspass.

För en mer djupgående analys, överför din träningshistorik till Polar Flow webbtjänst med USB-kabeln och FlowSync-programmet. Webbtjänsten erbjuder olika alternativ för att analysera data.

Totalvärden

För att se dina totalvärden för träningen, gå till HISTORIK > Totalvärden.

Totalvärden omfattar kumulativ information som registrerats under träningspass sedan den senaste återställningen:

  • Tidsram
  • Träningstid
  • Sträcka
  • Kalorier
  • Tillryggalagd sträcka Cykel 1, Cykel 2, Cykel 3 och Cykel 4.

Tryck på fältet för att nollställa totalvärden. Totalvärdena för cykeln måste nollställas separat.

Värdena uppdateras automatiskt när du avslutar registreringen.

Använd summeringen av totalvärden som en säsongs- eller månadsräknare för din träning.