Du är här: Funktioner > Avancerade effektmätvärden

Avancerade effektmätvärden

I V650 mjukvaruversion 1.5.4 har V650 utökats till att omfatta följande avancerade effektmätvärden: NORMALIZED POWER® (NP®), INTENSITY FACTOR® (IF®) och TRAINING STRESS SCORE® (TSS®).

  • NORMALIZED POWER (NP) ger en utvärdering av träningsintensiteten. Det ger ett bättre mått på de verkliga fysiologiska kraven under ett visst träningspass.
  • INTENSITY FACTOR (IF) är förhållandet mellan normalized power och din tröskeleffekt. IF ger därför ett relevant och bekvämt sätt att jämföra den relativa intensiteten i ett träningspass eller i en tävling, antingen hos eller mellan cyklister, med hänsyn till förändringar eller skillnader i tröskeleffekten.
  • TRAINING STRESS SCORE (TSS) kvantifierar den totala träningsansträngningen utifrån dina effektdata. Observera att Polar träningsansträngning och TRAINING STRESS SCORE inte kan jämföras. Det är två olika mätmetoder.

Lägg till de nya effektmätvärdena i träningsdisplayerna på din V650 genom att gå till Inställningar > Sportprofiler och välj den profil du vill redigera, och välj sedan Träningsdisplayer. Se Inställningar för sportprofiler för detaljerade anvisningar om hur du anpassar träningsdisplayerna.

Mer information om NP, IF och TSS finns på TrainingPeaks blogg.

NORMALIZED POWER®, INTENSITY FACTOR® och TRAINING STRESS SCORE® är varumärken som tillhör TrainingPeaks, LLC och används med tillstånd. Mer information finns på http://www.trainingpeaks.com.