Du är här: Funktioner > Barometer

Barometer

V650 mäter höjd med en atmosfärisk lufttryckssensor och omvandlar det uppmätta lufttrycket till en höjdangivelse. Detta är det mest exakta sättet att mäta höjd och höjdförändringar (höjd-/fallmeter).

Barometerfunktionerna omfattar:

  • Aktuell höjd, antal höjd- och fallmeter
  • GPS-baserad inklinometer
  • VAM (genomsnittlig stigningshastighet i m/h) i realtid
  • Höjdkompenserade kaloriförbrukning

För att se till att höjden förblir så exakt som möjligt måste den kalibreras varje gång en tillförlitlig referenspunkt, som en bergstopp eller en topografisk karta, finns tillgänglig eller när du befinner dig på havsnivå. Tryckvariationer på grund av väderförhållanden, eller luftkonditionering inomhus, kan påverka höjdangivelserna.