Du är här: Komma igång > Kompatibla sensorer > Polar pulssensor Bluetooth® Smart

Polar pulssensor Bluetooth® Smart

Polar pulssensor består av ett bekvämt bälte och en sändarenhet. Den mäter din puls exakt och skickar data till V650 i realtid.

Pulsdata ger dig en insikt i din fysiska status och hur din kropp svarar på träning. Även om det finns många subjektiva signaler till hur din kropp mår under träning (upplevd ansträngning, andning, fysiska förnimmelser), är inget så tillförlitligt som att mäta pulsen. Den är objektiv och påverkas av både interna och externa faktorer - vilket innebär att du kommer att ha en pålitlig mått på din fysiska tillstånd.

Para ihop en pulssensor med V650

  1. Tag på pulssensorn enligt anvisningarna i Använda pulssensorn och gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Ihopparning > Para ihop en ny enhet.
  2. V650 anger enheterna den hittar. Tryck på enheten du vill para ihop.
  3. Genomförd anslutning anger att ihopparningen är slutförd.