Du är här: Komma igång > Ladda batteriet

Ladda batteriet

V650 har ett internt uppladdningsbart batteri. Använd USB-kabeln som följer med produkten för att ladda V650 via USB-porten på din dator.

  1. Tryck ner för att öppna locket.
  2. Lyft locket och sätt i micro-USB-kontakten i USB-porten.
  3. Sätt i den andra änden av kabeln i din dator.
  4. Laddningsanimeringen visas på displayen. Det tar upp till fem timmar att ladda batteriet helt.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

Batteriets drifttid är cirka 10 timmar. Batteridrifttiden är beroende av flera faktorer, som t.ex. temperaturen i miljön som V650 används i, funktionerna du väljer och använder samt batteriets ålder. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en lång tidsperiod och håll det inte helt laddat hela tiden, eftersom det kan påverka batteriets livslängd.