Du är här: Komma igång > Para ihop sensorer med V650

Ihopparning av sensorer med V650

Sensorer kompatibla med V650 använder Bluetooth Smart ® trådlös teknik. Innan du börjar använda en ny pulssensor eller cykelsensor måste den paras ihop med din V650. Ihopparningen tar bara några sekunder och säkerställer att din V650 endast tar emot signaler från dina sensorer och enheter och tillåter störningsfri träning i grupp. Innan du deltar i en tävling ska du se till att ihopparningen görs hemma för att förhindra störning på grund av dataöverföring.

För mer information on ihopparning av specifika sensorer, se Kompatibla sensorer.