Vă aflați aici: Setări > Setările profilului sportiv

Setările profilului sportiv

În M430 poți modifica anumite setări privind profilurile sportive. Spre exemplu, poți seta GPS activat sau dezactivat pentru diferite sporturi. O gamă mai largă de opțiuni de personalizare este disponibilă în aplicația și serviciul web Flow. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Profilurile sportive în serviciul web Flow.

Sunt patru profiluri sportive implicite pe dispozitivul M430: Running (Alergare), Cycling (Ciclism), Other outdoor (Alte sporturi în aer liber) și Other indoor (Alte sporturi în interior). În aplicația sau serviciul web Polar Flow, poți adăuga profiluri sportive noi la lista de sporturi și poți modifica setările acestora. Dispozitivul M430 poate conține maximum 20 de profiluri sportive. Dacă ai peste 20 de profiluri sportive în serviciul web Flow, primele 20 din listă sunt transferate pe M430 în momentul sincronizării.

Dacă ai modificat profilurile sportive în serviciul web Flow înainte de prima sesiune de antrenament și le-ai sincronizat pe dispozitivul tău M430, lista cu profilurile sportive va conține profilurile sportive modificate.

Settings (Setări)

Pentru a vizualiza sau a modifica setările profilurilor sportive, accesează Settings > Sport profiles (Setări > Profiluri sportive) și alege profilul pe care dorești să-l modifici. Poți, de asemenea, să accesezi setările profilului sportiv selectat în momentul respectiv din modul pre-antrenament apăsând lung butonul LUMINĂ.

  • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alege Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)) sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone de ritm cardiac): Verifică limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (Ritm cardiac vizibil pe alt dispozitiv): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegi opțiunea On (Activat), celelalte dispozitive compatibile care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, cum ar fi echipamentele din sala de antrenament, pot detecta ritmul tău cardiac. Poți utiliza dispozitivul M430 și în timpul cursurilor Polar Club, pentru a transmite ritmul tău cardiac sistemului Polar Club.
  • GPS recording (Înregistrare GPS): Alege High accuracy (Precizie mare), Medium accuracy (Precizie medie), Power save, long session (Economisire energie, sesiune lungă) sau Off (Dezactivată).
  • Stride sensor (Senzor de mers): Această setare este afișată numai dacă ai interconectat un senzor de pas Polar cu dispozitivul M430. Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații despre calibrarea senzorului de pas, consultă acest document de asistență.
  • Speed settings (Setări viteză): Speed View (Vizualizare viteză): Alege km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă ai ales unitățile imperiale, alege mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verifică limitele zonelor de viteză): poți verifica aici limitele zonelor de viteză/ritm.
  • Automatic pause sett. (Setări întrerupere automată): Automatic pause (Întrerupere automată): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă ai setat Automatic pause (Întrerupere automată) pe opțiunea On (Activată), sesiunea este întreruptă automat când te oprești din mișcare. Activation speed (Viteză activare): setează viteza la care înregistrarea va fi întreruptă.

Pentru a utiliza funcția Automatic pause (Întrerupere automată) în timpul antrenamentului, trebuie să setezi funcția GPS pe High Accuracy (Precizie mare) sau să ai un senzor de pas Polar în uz.

  • Automatic lap (Tură automată): Alege Off (Dezactivat), Lap distance (Distanță tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegi opțiunea Lap distance (Distanță tură), setează distanța după care se înregistrează fiecare tură. Dacă alegi opțiunea Lap duration (Durată tură), setează durata după care se înregistrează fiecare tură.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare automată a turei în funcție de distanță, înregistrarea GPS trebuie să fie activată sau trebuie să existe un senzor de pas Polar în uz.