Vă aflați aici: Informații importante > Informaţii de reglementare

Informaţii de reglementare

Acest produs respectă Directivele 2014/53/UE şi 2011/65/UE. Declarația de conformitate și alte informații de reglementare aplicabile pentru fiecare produs sunt disponibile pe www.polar.com/ro/Informatii_de_reglementare.

Acest marcaj care reprezintă o pubelă pe roţi tăiată cu o linie arată că produsele Polar sunt dispozitive electronice şi se încadrează în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE) şi bateriile şi acumulatorii utilizaţi în produse se încadrează în Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 cu privire la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori. Aceste produse şi bateriile/acumulatorii din interiorul produselor Polar trebuie eliminate separat în modul indicat în ţările UE. Polar vă încurajează să reduceţi la minimum efectele posibile ale deşeurilor asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane şi în exteriorul Uniunii Europene, respectând reglementările locale referitoare la eliminarea deşeurilor şi, acolo unde este posibil, utilizarea colectării separate a dispozitivelor electronice pentru produse şi colectarea bateriilor şi a acumulatorilor pentru baterii şi acumulatori.