Vă aflați aici: Setări > Meniul rapid

Meniul rapid

Meniul rapid în modul pre-antrenament

În modul preliminar antrenamentului, apasă lung butonul LIGHT (Lumină) pentru a accesa setările profilului sportiv ales în prezent:

 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alege Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)) sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone de ritm cardiac): Verifică limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (Ritm cardiac vizibil pe alt dispozitiv): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegi opțiunea On (Activat), celelalte dispozitive compatibile care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, cum ar fi echipamentele din sala de antrenament, pot detecta ritmul tău cardiac. Poți utiliza dispozitivul M430 și în timpul cursurilor Polar Club, pentru a transmite ritmul tău cardiac sistemului Polar Club.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): alege High accuracy (Precizie mare), Medium accuracy (Precizie medie), Power save, long session (Economisire energie, sesiune lungă) sau Off (Dezactivată).
 • Stride sensor (Senzor de mers): Această setare este afișată numai dacă ai interconectat un senzor de pas Polar cu dispozitivul M430. Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații despre calibrarea senzorului de pas, consultă acest document de asistență.
 • Speed settings (Setări viteză): Speed View (Vizualizare viteză): Alege km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă ai ales unitățile imperiale, alege mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verifică limitele zonelor de viteză): poți verifica aici limitele zonelor de viteză/ritm.
 • Automatic pause sett. (Setări întrerupere automată): Automatic pause (Întrerupere automată): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă ai setat Automatic pause (Întrerupere automată) pe opțiunea On (Activată), sesiunea este întreruptă automat când te oprești din mișcare. Activation speed (Viteză activare): setează viteza la care înregistrarea va fi întreruptă.

Pentru a utiliza funcția Automatic pause (Întrerupere automată) în timpul antrenamentului, trebuie să setezi funcția GPS pe High Accuracy (Precizie mare) sau să ai un senzor de pas Polar în uz.

 • Automatic lap (Tură automată): Alege Off (Dezactivat), Lap distance (Distanță tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegi opțiunea Lap distance (Distanță tură), setează distanța după care se înregistrează fiecare tură. Dacă alegi opțiunea Lap duration (Durată tură), setează durata după care este parcursă fiecare tură.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare automată a turei în funcție de distanță, înregistrarea GPS trebuie să fie activată sau trebuie să existe un senzor de pas Polar în uz.

Meniul rapid în vizualizarea de antrenament

În vizualizarea antrenament, apasă lung butonul LIGHT (Lumină) pentru a intra în Quick menu (Meniu rapid). În Quick menu (Meniu rapid) din vizualizarea antrenament, găsești:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apasă pe START pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apasă lung butonul LIGHT (Lumină).
 • Set backlight (Setare fundal luminos): Setează pentru lumina de fundal permanentă aprinsă opțiunea On (Activat) sau Off (Dezactivat). Când este activată, lumina de fundal rămâne permanent aprinsă. Poți dezactiva și activa din nou setarea luminii de fundal permanent aprinse apăsând pe butonul LIGHT (Lumină). Te rugăm să reții că utilizarea acestei funcții scurtează durata de viață a bateriei.
 • Search Sensor (Căutare senzor): Această setare este afișată numai dacă ai interconectat un senzor de ritm cardiac sau un senzor de pas cu dispozitivul M430.
 • Stride sensor (Senzor de mers): Această setare este afișată numai dacă ai interconectat un senzor de pas Polar cu dispozitivul M430. Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații despre calibrarea senzorului de pas, consultă acest document de asistență.
 • Interval timer (Cronometru de interval): Creează cronometre de interval pe baza timpului și/sau a distanței pentru a stabili exact fazele de activitate și de recuperare din sesiunile tale de antrenament cu intervale. Alege Start X.XX km / XX:XX (Start X,XX km/XX:XX) pentru a utiliza cronometrul setat anterior sau creează un nou cronometru în Set Timer (Setare cronometru).
 • Finish time estimator (Funcție de estimare timp de finalizare): Setează distanța pentru sesiunea ta, iar dispozitivul M430 va estima timpul de terminare a sesiunii pe baza vitezei tale. Alege Start XX.XX km / X.XX mi (Start XX,XX km/X,XX mi) pentru a utiliza distanța setată anterior sau pentru a seta o nouă țintă în Set distance (Setare distanță).
 • Current location info (Informații locație curentă): Această selecție este disponibilă numai dacă GPS-ul este setat pornit pentru profilul sportiv.
 • Set Location Guide On (Setarea ghidului de locație activat): Caracteristica înapoi la start te ghidează înapoi la punctul de pornire al sesiunii. Alege Set location guide on (Activare ghid de locație) și apasă pe START. Apare mesajul Location guide arrow view set on (Vizualizarea cu săgeată de indicare a direcției este activată) și dispozitivul M430 afișează vizualizarea Back to Start (Înapoi la start). Pentru informații suplimentare, consultă secțiunea Înapoi la start.

Meniul rapid în modul cu sesiunea întreruptă

În modul pauză, ține apăsat LIGHT (Lumină) pentru a intra în Quick menu (Meniu rapid). În Quick menu (Meniu rapid) din modul pauză, găsești:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apasă pe START pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apasă lung butonul LIGHT (Lumină).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alege Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)) sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone de ritm cardiac): Verifică limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (Ritm cardiac vizibil pe alt dispozitiv): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegi opțiunea On (Activat), celelalte dispozitive compatibile care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, cum ar fi echipamentele din sala de antrenament, pot detecta ritmul tău cardiac. Poți utiliza dispozitivul M430 și în timpul cursurilor Polar Club, pentru a transmite ritmul tău cardiac sistemului Polar Club.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): alege High accuracy (Precizie mare), Medium accuracy (Precizie medie), Power save, long session (Economisire energie, sesiune lungă) sau Off (Dezactivată).
 • Stride sensor (Senzor de mers): Această setare este afișată numai dacă ai interconectat un senzor de pas Polar cu dispozitivul M430. Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații despre calibrarea senzorului de pas, consultă acest document de asistență.
 • Speed settings (Setări viteză): Speed View (Vizualizare viteză): Alege km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă ai ales unitățile imperiale, alege mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă). Check speed zone limits (Verifică limitele zonelor de viteză): poți verifica aici limitele zonelor de viteză/ritm.
 • Automatic pause sett. (Setări întrerupere automată): Automatic pause (Întrerupere automată): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă ai setat Automatic pause (Întrerupere automată) pe opțiunea On (Activată), sesiunea este întreruptă automat când te oprești din mișcare. Activation speed (Viteză activare): setează viteza la care înregistrarea va fi întreruptă.

Pentru a utiliza funcția Automatic pause (Întrerupere automată) în timpul antrenamentului, trebuie să setezi funcția GPS pe High Accuracy (Precizie mare) sau să ai un senzor de pas Polar în uz.

 • Automatic lap (Tură automată): Alege Off (Dezactivat), Lap distance (Distanță tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegi opțiunea Lap distance (Distanță tură), setează distanța după care se înregistrează fiecare tură. Dacă alegi opțiunea Lap duration (Durată tură), setează durata după care este parcursă fiecare tură.

Pentru a utiliza funcția de înregistrare automată a turei în funcție de distanță, înregistrarea GPS trebuie să fie activată sau trebuie să existe un senzor de pas Polar în uz.