Vă aflați aici: Funcțiile > Sistemul GPS > Înapoi la start

Înapoi la start

Caracteristica înapoi la start vă ghidează înapoi la punctul de pornire al sesiunii dumneavoastră.

Pentru a utiliza caracteristica înapoi la start:

  1. Apăsaţi şi menţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ). Este afişat Quick menu (Meniu rapid).
  2. Alegeţi Set location guide on (Setare ghid locaţie activat), este afişat mesajul Location guide arrow view set on (Setare vedere săgeată ghid locaţie activată) şi dispozitivul M430 intră în vederea Back to Start (Înapoi la start).

Pentru a reveni la punctul de pornire:

  • Menţineţi dispozitivul M430 în poziţie orizontală în faţa dumneavoastră.
  • Continuaţi mişcarea pentru ca dispozitivul M430 să stabilească în ce direcţie vă deplasaţi. O săgeată va indica în direcţia punctului de pornire.
  • Pentru a reveni la punctul de pornire, întoarceţi-vă întotdeauna în direcţia săgeţii.
  • Dispozitivul M430 afişează şi orientarea şi distanţa directă (linie dreaptă) între dumneavoastră şi punctul de pornire.

Când vă aflaţi în locuri nefamiliare, ţineţi întotdeauna o hartă la îndemână pentru cazul în care dispozitivul pierde semnalul de la satelit sau se termină bateria.