Vă aflați aici: Setări > Setările generale

Setări generale

Pentru a vizualiza şi edita setările generale, accesaţi Settings > General settings (Setări > Setări generale)

În General setttings (Setări generale) veţi găsi:

 • Continuous HR tracking (Monitorizarea continuă a ritmului cardiac)
 • Pair and sync (Interconectare şi sincronizare)
 • Flight mode (Mod de zbor)
 • Button lock (Blocare buton)
 • Smart notifications (Notificări inteligente)
 • Inactivity alert (Alertă inactivitate)
 • Units (Unităţi)
 • Language (Limbă)
 • Training view color (Culoare vizualizare antrenament)
 • About your product (Despre produsul dvs.)

Continuous HR tracking (Monitorizarea continuă a ritmului cardiac)

Pornește sau oprește funcția de monitorizare continuă a ritmului cardiac. Pentru informații suplimentare, consultă secțiunea Monitorizarea continuă a ritmului cardiac.

Pair and sync (Interconectare și sincronizare)

 • Pair and sync mobile device (Interconectarea și sincronizarea dispozitivului mobil) / Pair other device (Interconectarea altui dispozitiv): interconectează senzori sau dispozitive mobile cu dispozitivul M430. Sincronizează datele cu aplicația Flow.
 • Paired devices (Dispozitive interconectate): vizualizează toate dispozitivele pe care le-ai interconectat cu M430. Printre acestea se pot număra senzori de ritm cardiac, senzori pentru alergare și dispozitive mobile.

Flight mode (Mod de zbor)

Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Modul Zbor întrerupe toate comunicaţiile wireless de la dispozitiv. Îl puteţi utiliza în continuare pentru a colecta informaţii privind activitatea, dar nu-l puteţi folosi în sesiunile de antrenament cu un senzor pentru ritmul cardiac şi nici nu puteţi sincroniza datele cu aplicaţia mobilă Polar Flow pentru că Bluetooth® Smart este dezactivat.

Button lock (Blocarea butoanelor)

Alegeţi Manual lock (Blocare manuală) sau Automatic lock (Blocare automată). În Manual lock (Blocare manuală) puteţi bloca butoanele manual din Quick menu (Meniu rapid). În Automatic Lock (Blocare automată) blocarea butoanelor se face automat după 60 de secunde.

Smart notifications (Notificări inteligente)

Notificările sunt dezactivate în mod implicit. Configurează-le în meniul Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Meniu > Setări > Setări generale > Notificări inteligente).

În setările Smart notifications (Notificări inteligente), vei avea opțiunile următoare:

 • Notifications (Notificări): Poți alege din opțiunile On (Activare), On (no preview) (Activare (fără previzualizare)) sau Off (Dezactivare).

  On (Activare): conținutul notificării este afișat pe ecranul dispozitivului M430. On (no preview) (Activare (fără previzualizare)): conținutul notificării nu este afișat pe ecranul dispozitivului M430. Off (Dezactivare) (modul implicit): nu vei primi nicio notificare pe dispozitivul M430.

  În aplicația Polar Flow, poți alege aplicațiile de la care dorești să primești notificări.

 • Vibration feedback (Feedback prin vibrație): Pentru feedback-ul prin vibrație, poți alege opțiunea On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Notif. do not disturb (Nu deranja cu notificări): Dacă dorești să dezactivezi notificările și alertele privind apelurile un anumit interval de timp, activează modul Do not disturb (Nu deranja). Apoi, setează intervalul de timp în care modul Do not disturb (Nu deranja) este activat. Când modul Do not disturb (Nu deranja) este activat, nu vei primi notificări sau alerte privind apelurile în intervalul de timp configurat.

  În mod implicit, modul Do not disturb (Nu deranja) este activat între orele 22:00 și 7:00.

Inactivity alert (Alertă de inactivitate)

Setaţi alerta de inactivitate la On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Units (Unităţi)

Alegeţi unităţile de măsură metrice (kg, cm) sau pe cele imperiale (lb, ft) (livre/picioare). Setaţi unităţile folosite pentru a măsura greutatea, înălţimea, distanţa şi viteza.

Language (Limbă)

Când configurezi dispozitivul M430, poți selecta limba pe care dorești să o utilizezi pe acesta. Dispozitivul M430 poate fi utilizat în următoarele limbi: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska or Türkçe.

Dacă vrei să schimbi limba pe dispozitivul M430, poți face acest lucru în serviciul web Polar Flow sau aplicația Polar Flow.

Modificarea setării de limbă în serviciul web Polar Flow:

 1. În serviciul web Flow, dă clic pe numele tău / fotografia de profil din colțul din dreapta sus.
 2. Selectează opțiunea Products (Produse).
 3. Dă clic pe Settings (Setări) de lângă Polar M430.
 4. Caută în lista derulantă Device language (Limbă dispozitiv) limba pe care dorești să o utilizezi pe dispozitivul M430.
 5. Dă clic pe Save (Salvare).
 6. Nu uita să sincronizezi setarea de limbă modificată pe dispozitivul M430.

Schimbarea setării de limbă în aplicația Polar Flow:

 1. Pe dispozitivul mobil, deschide aplicația Flow și conectează-te la contul Polar pe care l-ai creat când ai configurat dispozitivul M430.
 2. Accesează meniul Devices (Dispozitive).
 3. Atinge opțiunea Device language (Limbă dispozitiv) din meniul Polar M430 pentru a accesa lista de limbi disponibile.
 4. Selectează prin atingere limba dorită, apoi atinge opțiunea Done (Gata).
 5. Sincronizează setările modificate pe dispozitivul M430 apăsând lung butonul ÎNAPOI de pe dispozitivul M430.

Training view color (Culoarea vizualizării antrenamentului)

Alegeţi Dark (Culoare închisă) sau Light (Culoare deschisă). Schimbaţi culoarea afişajului pentru vizualizarea antrenamentului. Când este ales Light (Culoare deschisă), vizualizarea antrenamentului are un fundal de culoare deschisă cu numere şi litere de culoare închisă. Când este ales Dark (Culoare închisă), vizualizarea antrenamentului are un fundal de culoare închisă cu numere şi litere de culoare deschisă.

About your product (Despre produsul tău)

Verifică identificatorul dispozitivului M430, precum și versiunea de firmware, modelul de hardware, data de expirare A-GPS și etichetele de reglementare specifice dispozitivului M430.

Restart device (Repornire dispozitiv): dacă ai probleme cu dispozitivul M430, repornirea poate fi o soluție. Repornirea dispozitivului M430 nu va șterge nicio setare și nici datele personale de pe dispozitivul M430. Apasă butonul START și alege Yes (Da) pentru a confirma repornirea.