You are here: Kasutamise alustamine > Menüüstruktuur

Menüüstruktuur

Menüüsse sisenemiseks ja menüü sirvimiseks kasutage nuppe UP ja DOWN. Valikute kinnitamiseks kasutage nuppu START ning eelmisele menüütasemele naasmiseks kasutage nuppu BACK.

My day (minu päev)

Teie igapäevast aktiivsuse eesmärki kujutatakse ringiga, mis täitub sedamööda kui aktiivne te olete. Menüüs My day kuvatakse:

 • Uneaeg ja tegelik uni. Kui kannate M430 magamise ajal, jälgib see teie und. See teeb kindlaks, millal te uinute ja ärkate ning kogub andmeid põhjalikumaks analüüsiks Polar Flow mobiilirakenduses ja veebikeskkonnas. Täiendavat teavet leiate lõigust Une jälgimine.
 • Päeva jooksul kogunenud aktiivsuse andmed ja juhised igapäevase aktiivsuse eesmärgi saavutamiseks. Täiendavat teavet leiate lõigust Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine.
 • Päeva jooksul tehtud treeningud. Treeningu kokkuvõtte vaatamiseks vajutage nuppu START.
 • Planeeritud treeningud, mille olete loonud Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses. Planeeritud treeningu alustamiseks ja eelmiste treeningute andmete vaatamiseks vajutage nuppu START.
 • Kui olete päeva jooksul teinud füüsilise võimekuse testi, kuvatakse selle tulemus menüüs My Day.
 • Kõik päevasündmused. Te saate sündmusi luua ja nendega liituda Polar Flow kogukonnas aadressil flow.polar.com.

Diary (päevik)

Menüüs Diary näete käesoleva nädala, viimase nelja nädala ja järgmise nelja nädala andmeid. Valige välja päev, mille treeninguid, kokkuvõtteid ja teste soovite vaadata. Teil on võimalik vaadata ka planeeritud treeninguid.

Settings (sätted)

Menüüs Settings saate muuta:

 • Spordiprofiile
 • Füüsilisi andmeid
 • Üldsätteid
 • Kellasätteid

Täiendavat teavet leiate lõigust Sätted.

Fitness Test (füüsilise võimekuse test)

Mõõtke oma füüsilise võimekuse taset lamades ja lõdvestunud olekus, kasutades randmepõhist südame löögisageduse andurit.

Täiendavat teavet leiate lõigust Füüsilise võimekuse test randmepõhise südame löögisageduse mõõtmisega.

Timers (taimerid)

Menüüst Timers leiate:

 • Stopperi
 • Intervalltaimeri: Seadke ajal ja/või vahemaal põhinevad intervalltaimerid, et täpselt ajastada treenimise ja taastumise faasid intervalltreeningute ajal.
 • Lõpuaja arvestaja: Läbige seatud vahemaa kindlaksmääratud aja jooksul. Seadke treeningu jaoks soovitud vahemaa ja M430 arvutab teie kiiruse põhjal välja hinnangulise sihtkohta saabumise aja.

Täiendavat teavet leiate lõigust Treeningu alustamine.

Favorites (lemmikud)

Menüüst Favorites leiate treeningute eesmärgid, mille olete salvestanud lemmikutena Flow veebikeskkonnas.

Täiendavat teavet leiate lõigust Lemmikud.

My heart rate (südame löögisagedus)

Menüüs My heart rate saate kiirelt kontrollida oma südame löögisagedust ilma treeningut alustamata. Pingutage kellarihma, vajutage nuppu START ja ekraanile kuvatakse teie südame löögisagedus. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu BACK.