You are here: Treenimine > Treeningu alustamine

Treeningu alustamine

 1. Pange M430 käe peale ja pingutage kellarihma.
 2. Vajutage kellaajavaates olles nuppu START, et siseneda treeningueelsesse režiimi.

  Kui soovite enne treeningu alustamist muuta spordiprofiilide sätteid (treeningueelses režiimis), vajutage pikalt nuppu LIGHT, et siseneda kiirmenüüsse. Treeningueelsesse režiimi naasmiseks vajutage nuppu BACK.

 3. Spordiprofiilide sirvimiseks kasutage nuppe UP/DOWN. Polar Flow mobiilirakenduses või veebikeskkonnas on võimalik spordiprofiile juurde lisada. Lisaks saate määrata iga spordiprofiili jaoks erisätted, sh luua kohandatud treeningvaated.
 4. Treeninguandmete täpsuse tagamiseks püsige treeningueelses režiimis, kuni M430 on leidnud teie südame löögisageduse ja satelliitide signaalid.

  Südame löögisagedus: Kui M430 on südame löögisageduse anduri signaali leidnud, kuvatakse ekraanile teie südame löögisagedus.

  Kui kannate M430-ga seotud Polari südame löögisageduse andurit, kasutab M430 treeningu ajal südame löögisageduse mõõtmiseks automaatselt seda. Südame löögisageduse sümboli kohal olev Bluetoothi ikoon näitab, et M430 kasutab südame löögisageduse mõõtmiseks ühendatud andurit.

  GPS: GPS-i  ikooni kõrval olev protsent näitab GPS-i valmisolekut. Kui 100% on saavutatud, ilmub ekraanile "OK" ja te võite treeninguga alustada.

  Selleks et satelliitide signaale paremini püüda, minge välja ja eemale kõrgetest hoonetest ja puudest. Parima GPS-signaali vastuvõtu tagamiseks kandke M430 randmel nii, et selle ekraan oleks suunaga ülespoole. Hoidke seda horisontaalasendis enda ees ja rinnast eemal. Otsimise ajal hoidke kätt liikumatuna ja rinna tasapinnast kõrgemal. Seiske paigal ja hoidke asendit, kuni M430 on leidnud satelliitide signaalid.

  Satelliitide asukoha kindlaksmääramine on kiire tänu abistatavale GPS-ile (A-GPS). A-GPS-i andmefaili värskendatakse automaatselt iga kord, kui sünkroonite M430 Flow veebikeskkonna või mobiilirakendusega. Kui A-GPS-i andmefail on aegunud või te pole M430 veel sünkrooninud, võib asukoha kindlaksmääramine kauem aega võtta. Täiendavat teavet leiate lõigust Abistatav GPS (A-GPS).

  GPS-antenni asukoha tõttu ei ole soovitatav kanda M430 nii, et selle ekraan asub randme seesmisel küljel. Kui M430 on kinnitatud jalgratta juhtrauale, veenduge, et selle ekraan on suunaga ülespoole.

 5. Kui M430 on kõik signaalid leidnud, vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Recording started ja te võite treeninguga alustada.

Lisateavet M430 kasutusvõimaluste kohta leiate lõigust Treeningu ajal.

Planeeritud treeningu alustamine

Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses saate planeerida treeninguid, luua individuaalseid treeningu eesmärke ning sünkroonida need M430-ga.

Planeeritud treeningu alustamiseks:

 1. Vajutage kellaaja vaates olles nuppu START, et siseneda treeningueelsesse režiimi. Planeeritud treeningud kuvatakse nimekirja eesotsas.
 2. Valige eesmärk ja vajutage nuppu START. Eesmärgile lisatud märkused kuvatakse ekraanile.
 3. Vajutage nuppu START, et naasta treeningueelsesse režiimi, ning valige spordiprofiil, mida soovite kasutada.
 4. Kui M430 on kõik signaalid leidnud, vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Recording started ja te võite treeninguga alustada.

Treeningu ajal annab M430 teile eesmärgi saavutamiseks juhiseid. Täiendavat teavet leiate lõigust Treeningu ajal.

Planeeritud treeningut saate alustada ka menüüdes My day ja Diary. Kui soovite kasutada mõnele teisele päevale planeeritud eesmärki, valige menüüst Diary soovitud päev ja alustage sellele päevale planeeritud treeningut. Kui olete treeningu eesmärgi lisanud oma lemmikute hulka, saate treeningut alustada ka menüüs Favorites.

Intervalltaimeriga treeningu alustamine

Teil on võimalik seada üks korduv või kaks vahelduvat ajal ja/või vahemaal põhinevat taimerit, mis juhivad intervalltreeningu ajal teie pingutus- ja taastumisfaase.

 1. Kõigepealt valige Timers > Interval timer. Uue taimeri loomiseks valige Set timer(s).
 2. Valige Time-based (ajal põhinev) või Distance-based (vahemaal põhinev) taimer. Ajal põhinev: Määrake taimeri jaoks minutid ja sekundid ning vajutage nuppu START. Vahemaal põhinev: Määrake taimeri jaoks vahemaa ning vajutage nuppu START.
 3. Ekraanile ilmub tekst Set another timer?. Järgmise taimeri seadmiseks valige käsklus Yes ja korrake punkti 2.
 4. Kui olete lõpetanud, valige Start X.XX km / XX:XX ja vajutage nuppu START, et siseneda treeningueelsesse režiimi. Seejärel valige spordiprofiil, mida soovite kasutada.
 5. Kui M430 on kõik signaalid leidnud, vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Recording started ja te võite treeninguga alustada.

Te saate intervalltaimeri käivitada ka treeningu ajal, näiteks pärast soojendust. Vajutage pikalt nuppu LIGHT, et siseneda kiirmenüüsse, ning valige Interval timer.

Lõpuaja arvestajaga treeningu alustamine

Seadke treeningu jaoks soovitud vahemaa ja M430 arvutab teie kiiruse põhjal välja hinnangulise sihtkohta saabumise aja.

 1. Kõigepealt valige Timers > Finish time estimator.
 2. Vahemaa seadmiseks minge menüüsse Set distance ning valige 5.00 km, 10.00 km, 1/2 marathon (poolmaraton), Marathon (maraton) või Set other distance (sea muu vahemaa). Vajutage nuppu START. Kui valite Set other distance, seadke vahemaa ja vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Finish time will be estimated for XX.XX.
 3. Valige Start XX.XX km / X.XX mi ja vajutage nuppu START.
 4. Kui M430 on kõik signaalid leidnud, vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Recording started ja te võite treeninguga alustada.

Te saate lõpuaja arvestaja käivitada ka treeningu ajal, näiteks pärast soojendust. Vajutage pikalt nuppu LIGHT, et siseneda kiirmenüüsse, ning valige Finish time estimator.