You are here: Treenimine > Treeningu ajal

Treeningu ajal

Treeningvaadete sirvimine

Treeningu ajal saate sirvida treeningvaateid, kasutades selleks nuppe UP/DOWN. Treeningvaated ja nendes kuvatav info sõltuvad valitud spordialast. Spordiprofiilide sätteid, sh treeningvaateid, saate muuta Polar Flow mobiilirakenduses ja veebikeskkonnas. Täiendavat teavet leiate lõigust Spordiprofiilid Flow rakenduses ja veebikeskkonnas.

Ringiaja salvestamine

Ringiaja salvestamiseks vajutage nuppu START. Ringiaegu on võimalik ka automaatselt salvestada. Spordiprofiilide alammenüüs Automatic lap valige Lap distance (ringi vahemaa) või Lap duration (ringi kestus). Kui valite Lap distance, seadke vahemaa, mille läbimisel ringiaeg salvestatakse. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel ringiaeg salvestatakse.

Südame löögisageduse või kiiruse tsooni lukustamine

Südame löögisageduse või kiiruse tsooni lukustamiseks vajutage pikalt nuppu START. Valige HR zone (südame löögisageduse tsoon) või Speed zone (kiiruse tsoon). Tsooni lukustamiseks/lahtilukustamiseks vajutage pikalt nuppu START. Kui teie südame löögisagedus või kiirus väljub lukustatud tsoonist, antakse teile sellest märku helisignaaliga.

Etapi muutmine etappidega treeningu ajal

Kui kasutasite eesmärgi loomisel käsitsi etapi muutmist:

  1. Vajutage pikalt nuppu LIGHT.
  2. Ekraanile kuvatakse kiirmenüü.
  3. Valige nimekirjast Start next phase ja vajutage nuppu START, et jätkata järgmise faasiga.

Kui valisite automaatse etapi muutmise, muutub etapp pärast selle läbimist automaatselt. M430 annab teile sellest värinalarmiga märku.

Sätete muutmine kiirmenüüs

Vajutage pikalt nuppu LIGHT. Ekraanile kuvatakse kiirmenüü. Teil on võimalik muuta teatud sätteid ilma treeningut peatamata. Täiendavat teavet leiate lõigust Kiirmenüü.

Teatised

Kui treenite väljaspool seatud südame löögisageduse või kiiruse/tempo tsooni, annab M430 sellest värinalarmiga märku.