You are here: Funktsioonid > Nutikad teatised

Nutikad teatised

Nutikate teatiste funktsioon võimaldab teil vaadata mobiiltelefoni saabuvaid teatisi M430 ekraanilt. M430 annab märku sissetulevast kõnest või saabunud sõnumist (nt SMS või WhatsAppi sõnum). See teavitab teid ka mobiiltelefoni kalendris olevatest üritustest. Nutikad teatised on blokeeritud füüsilise võimekuse testi sooritamise ja intervalltaimeriga treenimise ajal.

 • Nutikate teatiste funktsiooni kasutamiseks vajate iOS-i ja Androidi seadmega ühilduvat Polar Flow mobiilirakendust, kusjuures M430 peab olema rakendusega seotud. Funktsiooni kasutamiseks peab mobiiltelefonil olema operatsioonisüsteem iOS 8 või Android 5.0 või uuem.
 • Kui nutikate teatiste funktsioon on sisse lülitatud, tühjeneb Polari seadme ja telefoni aku kiiremini, kuna Bluetooth on pidevas kasutuses.

Nutikate teatiste sätted

Telefon (iOS)

Telefoni teatisesätted määravad ära, milliseid teatisi M430-le saadetakse. Teatisesätete muutmine iOS-i telefonis:

 1. Minge Settings > Notifications.
 2. Avage rakenduse teatisesätted, puudutades valiku NOTIFICATION STYLE all olevat rakendust.
 3. Veenduge, et Allow Notifications on sisse lülitatud ja et valiku ALERT STYLE WHEN UNLOCKED jaoks on määratud Banners või Alerts.

Telefon (Android)

Teatiste vastuvõtmiseks peate esmalt lubama nende mobiilirakenduste teatised, millelt soovite teatisi saada. Seda saate teha mobiiltelefoni rakendussätete või Androidi telefoni rakenduste teatisesätete kaudu. Täiendavat teavet rakenduste teatisesätete kohta leiate oma telefoni kasutusjuhendist.

Lisaks peab Polar Flow rakendusel olema luba teie telefoni saabuvate teatiste lugemiseks. Te peate Polar Flow rakendusele võimaldama juurdepääsu teie telefoni teatistele (st lubama teatised Polar Flow rakenduses). Polar Flow rakendus juhendab teid vajadusel, kuidas juurdepääsu võimaldada.

Polar Flow mobiilirakendus

Polar Flow mobiilirakenduses on nutikate teatiste funktsioon vaikimisi välja lülitatud.

Nutikate teatiste funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Polar Flow mobiilirakendus.
 2. Minge menüüsse Devices.
 3. Leidke valik Smart notifications ja valige On (no preview) (sees, eelvaateta) või Off (väljas).
 4. Sünkroonige M430 mobiilirakendusega, vajutades pikalt M430 nuppu BACK.
 5. M430 ekraanile ilmub tekst Smart notifications on või Smart notifications off.

Iga kord, kui muudate Polar Flow mobiilirakenduses teatisesätteid, peate M430 mobiilirakendusega sünkroonima.

Režiim „mitte segada“

Kui soovite teatud ajavahemikul teatiste märguandeid keelata, lülitage Polar Flow mobiilirakenduses sisse režiim mitte segada. Kui režiim on sisse lülitatud, ei saabu määratud ajavahemiku jooksul ühtegi teatise märguannet. Vaikimisi on režiim mitte segada sisse lülitatud ajavahemikul 22:00 kuni 07:00.

Režiimi mitte segada sätete muutmiseks toimige järgmiselt:

 1. Avage Polar Flow mobiilirakendus.
 2. Minge menüüsse Devices.
 3. Kasutage valiku Smart notifications all olevat lülitit, et lülitada režiim mitte segada sisse või välja, ning seadke režiimi algus- ja lõpuaeg.
 4. Sünkroonige M430 mobiilirakendusega, vajutades pikalt M430 nuppu BACK.

Rakenduste blokeerimine

Rakendatav üksnes Androidi telefoniga seotud M430 puhul

Teil on võimalik teatud rakenduste teatised blokeerida, kui te ei soovi, et neid M430 ekraanile kuvatakse. Teatud rakenduste teatiste blokeerimiseks:

 1. Avage Polar Flow mobiilirakendus.
 2. Minge menüüsse Devices.
 3. Puudutage lehe allosas olevat valikut Block apps.
 4. Valige rakendus, mille teatised soovite blokeerida, ja märkige linnuke selle kõrval olevasse kasti.
 5. Sünkroonige muudetud sätted treeningseadmega, vajutades pikalt M430 nuppu BACK.

Nutikad teatised praktikas

Teatise saabudes annab M430 sellest värinalarmiga märku. Kalendrisündmuste ja sõnumite puhul väriseb M430 ühe korra, kuid sissetulevate kõnede korral väriseb M430 seni, kuni vajutate selle nuppu või vastate telefonile. Teatist ei kuvata, kui see saabub samaaegselt sissetuleva kõne märguandega.

Treeningu ajal saate kõnesid ja teatisi (e-kirjad, kalendriüritused, rakendused jne) vastu võtta juhul, kui Flow rakendus on telefonis käivitatud.

Nutikate teatiste funktsioon töötab Bluetooth-ühendusega

Bluetooth-ühendus ja nutikate teatiste funktsioon töötavad, kui M430 ja telefon on sideulatuses ja teineteisest maksimaalselt 10 meetri kaugusel. Kui M430 viibib sideulatusest väljas vähem kui kaks tundi, taastab telefon 15 minuti jooksul automaatselt ühenduse, kui M430 on taas sideulatuses.

Kui M430 viibib sideulatusest väljas rohkem kui kaks tundi, saate ühenduse taastada, kui telefon ja M430 on taas Bluetoothi leviulatuses, vajutades pikalt M430 nuppu BACK.

Ühendus katkes

See ekraani vasakus ülanurgas olev ikoon näitab, et M430 ei ole telefoniga ühendatud ega saa teatisi vastu võtta. Veenduge, et telefon ei ole Polari seadmest kaugemal kui 10 meetrit ja et Bluetooth on sisse lülitatud.

Täpsemad juhised leiate aadressilt support.polar.com/en/M430.