You are here: Sätted > Kiirmenüü

Kiirmenüü

Kiirmenüü treeningueelses režiimis

Treeningueelses režiimis vajutage pikalt nuppu LIGHT, et vaadata valitud spordiprofiili sätteid.

 • Heart rate settings (südame löögisageduse sätted): Heart rate view (südame löögisageduse vaade): Valige Beats per minute (bpm) (löögid minutis) või % of maximum (% maksimaalsest südame löögisagedusest). Check HR zone limits (südame löögisageduse tsoonide piirid): Kontrollige südame löögisageduse tsoonide piire. HR visible to other device (südame löögisagedus nähtav teistele seadmetele): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui valite On, saavad teised Bluetooth Smarti raadiosidetehnoloogiat kasutavad seadmed (nt jõusaalivarustus) teie südame löögisagedust tuvastada. Te saate M430 kasutada ka Polar Clubi rühmatreeningutel ning edastada oma südame löögisageduse Polar Clubi süsteemi.
 • GPS recording (GPS-i andmete salvestamine): Valige High accuracy (suur mõõtetäpsus), Medium accuracy (keskmine mõõtetäpsus), Power save, long session (energiasäästurežiim, pikk treening) või Off (väljas).
 • Stride sensor (jooksuandur): See säte on saadaval ainult siis, kui olete Polari jooksuanduri sidunud M430-ga. Valige Calibration (kalibreerimine) või Choose sensor for speed (vali kiiruse jaoks andur). Kui valisite Calibration, valige Automatic (automaatne) või Manual (käsitsi). Kui valisite Choose sensor for speed, valige kiiruseandmete allikas: Stride sensor (jooksuandur) või GPS. Täiendavat teavet jooksuanduri kalibreerimise kohta leiate sellest tugidokumendist.
 • Speed settings (kiiruse sätted): Speed View (kiiruse vaade) Valige km/h (kilomeetrit tunnis) või min/km(minutit kilomeetris). Kui olete valinud inglise süsteemi mõõtühikud, valige mph (miili tunnis) või min/mi (minutit miilis). Check speed zone limits (kiiruse tsoonide piirid): Kontrollige kiiruse/tempo tsoonide piire.
 • Automatic pause sett. (treeningu automaatse peatamise sätted): Automatic pause (treeningu automaatne peatamine): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui lülitate treeningu automaatse peatamise funktsiooni sisse, peatatakse treening automaatselt, kui lõpetate liikumise. Activation speed (aktiveerumise kiirus): Seadke kiirus, mille korral treeningu andmete salvestamine peatatakse.

Treeningu automaatse peatamise funktsiooni kasutamiseks peate GPS-i jaoks seadma suure mõõtmistäpsuse või kasutama Polari jooksuandurit.

 • Automatic lap (automaatne ringiaegade salvestamine): Valige Off (väljas), Lap distance (ringi vahemaa) või Lap duration (ringi kestus). Kui valite Lap distance, seadke vahemaa, mille läbimisel alustatakse ringiaja salvestamist. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel alustatakse ringiaja salvestamist.

Vahemaal põhineva automaatse ringiaegade salvestamise funktsiooni kasutamiseks peate kasutama GPS-i või Polari jooksuandurit.

Kiirmenüü treeningrežiimis

Treeningrežiimis olles vajutage pikalt nuppu LIGHT, et siseneda kiirmenüüsse. Treeningrežiimi kiirmenüüst leiate järgmised valikud:

 • Lock buttons (nuppude lukustamine): Nuppude lukustamiseks vajutage nuppu START. Nuppude lahtilukustamiseks vajutage pikalt nuppu LIGHT.
 • Set backlight (taustavalgustus): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui valisite On, jääb taustavalgustus püsivalt põlema. Püsiva taustavalgustuse välja- ja uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu LIGHT. Pange tähele, et selle funktsiooni kasutamine lühendab aku tööiga.
 • Search Sensor (anduri otsimine): See säte on saadaval ainult siis, kui olete südame löögisageduse anduri või jooksuanduri sidunud M430-ga.
 • Stride sensor (jooksuandur): See säte on saadaval ainult siis, kui olete Polari jooksuanduri sidunud M430-ga. Valige Calibration (kalibreerimine) või Choose sensor for speed (vali kiiruse jaoks andur). Kui valisite Calibration, valige Automatic (automaatne) või Manual (käsitsi). Kui valisite Choose sensor for speed, valige kiiruseandmete allikas: Stride sensor (jooksuandur) või GPS. Täiendavat teavet jooksuanduri kalibreerimise kohta leiate sellest tugidokumendist.
 • Interval timer (intervalltaimer): Seadke ajal ja/või vahemaal põhinevad intervalltaimerid, et täpselt ajastada treenimise ja taastumise faase intervalltreeningute ajal. Valige Start X.XX km / XX:XX , et kasutada eelnevalt seatud taimerit või Set Timer, et luua uus taimer.
 • Finish time estimator (lõpuaja arvestaja): Seadke treeningu jaoks soovitud vahemaa ja M430 arvutab teie kiiruse põhjal välja hinnangulise sihtkohta saabumise aja. Valige Start X.XX km / XX:XX , et kasutada eelnevalt seatud vahemaad või Set distance, et seada uus vahemaa.
 • Current location info (asukoha andmed): See valik on saadaval ainult siis, kui GPS on sisse lülitatud.
 • Set Location Guide On (asukohanäitaja sisselülitamine): Funktsioon „Tagasi algusesse“ juhatab teid tagasi treeningu alguspunkti. Valige Set location guide on ja vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub tekst Location guide arrow view set on ja M430 siseneb režiimi Back to Start. Täiendavat teavet leiate lõigust Tagasi algusesse.

Kiirmenüü pausirežiimis

Pausirežiimis olles vajutage pikalt nuppu LIGHT, et siseneda kiirmenüüsse. Pausirežiimi kiirmenüüst leiate järgmised valikud:

 • Lock buttons (nuppude lukustamine): Nuppude lukustamiseks vajutage nuppu START. Nuppude lahtilukustamiseks vajutage pikalt nuppu LIGHT.
 • Heart rate settings (südame löögisageduse sätted): Heart rate view (südame löögisageduse vaade): Valige Beats per minute (bpm) (löögid minutis) või % of maximum (% maksimaalsest südame löögisagedusest). Check HR zone limits (südame löögisageduse tsoonide piirid): Kontrollige südame löögisageduse tsoonide piire. HR visible to other device (südame löögisagedus nähtav teistele seadmetele): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui valite On, saavad teised Bluetooth Smarti raadiosidetehnoloogiat kasutavad seadmed (nt jõusaalivarustus) teie südame löögisagedust tuvastada. Te saate M430 kasutada ka Polar Clubi rühmatreeningutel ning edastada oma südame löögisageduse Polar Clubi süsteemi.
 • GPS recording (GPS-i andmete salvestamine): Valige High accuracy (suur mõõtetäpsus), Medium accuracy (keskmine mõõtetäpsus), Power save, long session (energiasäästurežiim, pikk treening) või Off (väljas).
 • Stride sensor (jooksuandur): See säte on saadaval ainult siis, kui olete Polari jooksuanduri sidunud M430-ga. Valige Calibration (kalibreerimine) või Choose sensor for speed (vali kiiruse jaoks andur). Kui valisite Calibration, valige Automatic (automaatne) või Manual (käsitsi). Kui valisite Choose sensor for speed, valige kiiruseandmete allikas: Stride sensor (jooksuandur) või GPS. Täiendavat teavet jooksuanduri kalibreerimise kohta leiate sellest tugidokumendist.
 • Speed settings (kiiruse sätted): Speed View (kiiruse vaade) Valige km/h (kilomeetrit tunnis) või min/km(minutit kilomeetris). Kui olete valinud inglise süsteemi mõõtühikud, valige mph (miili tunnis) või min/mi (minutit miilis). Check speed zone limits (kiiruse tsoonide piirid): Kontrollige kiiruse/tempo tsoonide piire.
 • Automatic pause sett. (treeningu automaatse peatamise sätted): Automatic pause (treeningu automaatne peatamine): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui lülitate treeningu automaatse peatamise funktsiooni sisse, peatatakse treening automaatselt, kui lõpetate liikumise. Activation speed (aktiveerumise kiirus): Seadke kiirus, mille korral treeningu andmete salvestamine peatatakse.

Treeningu automaatse peatamise funktsiooni kasutamiseks peate GPS-i jaoks seadma suure mõõtmistäpsuse või kasutama Polari jooksuandurit.

 • Automatic lap (automaatne ringiaegade salvestamine): Valige Off (väljas), Lap distance (ringi vahemaa) või Lap duration (ringi kestus). Kui valite Lap distance, seadke vahemaa, mille läbimisel alustatakse ringiaja salvestamist. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel alustatakse ringiaja salvestamist.

Vahemaal põhineva automaatse ringiaegade salvestamise funktsiooni kasutamiseks peate kasutama GPS-i või Polari jooksuandurit.