You are here: Sätted > Üldsätted

Üldsätted

Üldsätete vaatamiseks ja muutmiseks valige Settings > General settings.

Menüüst General settings leiate järgmised alammenüüd:

 • Pair and sync (sidumine ja sünkroonimine)
 • Flight mode (lennurežiim)
 • Button lock (nuppude lukustamine)
 • Smart notifications (nutikad teatised)
 • Inactivity alert (passiivsuse märguanne)
 • Units (mõõtühikud)
 • Language (keel)
 • Training view color (treeningvaate värvus)
 • About your product (toote tutvustus)

Sidumine ja sünkroonimine

 • Pair and sync mobile device / Pair other device: Siduge andurid või mobiilseadmed M430-ga. Sünkroonige andmed Flow rakendusega.
 • Paired devices: Vaadake kõiki seadmeid, mille olete M430-ga sidunud. Nendeks seadmeteks võivad olla südame löögisageduse andurid, jooksuandurid ja mobiilseadmed.

Lennurežiim

Valige On (sees) või Off (väljas).

Lennurežiim lülitab kõik M430 traadita ühendused välja. Te saate seda küll kasutada, kuid te ei saa sünkroonida andmeid Polar Flow mobiilirakendusega ega kasutada juhtmeta lisaseadmeid.

Nuppude lukustamine

Valige Manual lock (käsitsi lukustamine) või Automatic lock (automaatne lukustamine). Kui valisite Manual lock, saate nuppe käsitsi lukustada kiirmenüüs. Kui valisite Automatic Lock, lukustuvad nupud automaatselt 60 sekundi möödudes.

Nutikad teatised

Kui soovite oma mobiiltelefoni teatisi ja märguandeid näha M430 ekraanil, peate sisse lülitama nutikate teatiste funktsiooni, valides Menu > Settings > General settings > Smart notifications.

Menüüst Smart notifications leiate:

 • Notifications (teatised): Valige On (sees), On (no preview) (sees, eelvaateta) või Off (väljas).

  Sees: teatise sisu kuvatakse M430 ekraanil. Sees (eelvaateta): teatise sisu ei kuvata M430 ekraanil. Väljas (vaikimisi): teatisi ei kuvata M430 ekraanile.

  Polar Flow mobiilirakenduses saate valida, milliste rakenduste teatisi soovite saada.

 • Vibration feedback (värintagasiside): Valige On (sees) või Off (väljas).
 • Notif. do not disturb (mitte segada): Kui soovite teatud ajavahemikul teatiste ja kõnede märguandeid keelata, lülitage sisse režiim mitte segada. Seejärel määrake ajavahemik, mil režiim mitte segada on sisse lülitatud. Kui režiim mitte segada on sisse lülitatud, ei saabu määratud ajavahemiku jooksul ühtegi teatise ega kõne märguannet.

  Vaikimisi on režiim mitte segada sisse lülitatud ajavahemikul 22:00 kuni 07:00.

Passiivsuse märguanne

Valige On (sees) või Off (väljas).

Mõõtühikud

Valige meetermõõdustiku (kg, cm) või inglise süsteemi (lb, ft) mõõtühikud. Valige mõõtühikud kehakaalu, pikkuse, vahemaa ja kiiruse mõõtmiseks.

Keel

Valige, millist keelt soovite kasutada. M430 toetab järgmisi keeli: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska ja Türkçe.

Kui soovite keelt muuta, saate seda teha Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses.

Keele muutmine Polar Flow veebikeskkonnas:

 1. Klõpsake üleval paremas nurgas oleval nimel/profiilipildil.
 2. Valige Products.
 3. Klõpsake Polar M430 kõrval olevat valikut Settings.
 4. Leidke rippmenüüst keel, mida soovite kasutada.
 5. Klõpsake nuppu Save.
 6. Ärge unustage muudetud sätet M430-ga sünkroonida.

Keele muutmine Polar Flow mobiilirakenduses:

 1. Avage Flow mobiilirakendus ja logige sisse kontoga, mille lõite M430 seadistamise ajal.
 2. Minge menüüsse Devices.
 3. Toetatud keelte loetelu nägemiseks puudutage Polar M430 all olevat valikut Device language.
 4. Valige soovitud keel ja puudutage käsku Done.
 5. Muudetud sätete sünkroonimiseks vajutage pikalt M430 nuppu BACK.

Treeningvaate värvus

Valige Dark (tume) või Light (hele). Valige treeningvaates kuvatav värv. Kui valite Light, kuvatakse heledal taustal tumedad numbrid ja tähed. Kui valite Dark, kuvatakse tumedal taustal heledad numbrid ja tähed.

Toote tutvustus

Vaadake oma toote ID-d, püsivara versiooni, HW mudelit, A-GPS-i faili aegumiskuupäeva ja spetsiifilisi normatiivsilte.

Seadme taaskäivitamine: Kui M430 kasutamisel esineb probleeme, võite proovida seda taaskäivitada. M430 taaskäivitamine ei kustuta sätteid ega teie isiklikke andmeid. Vajutage nuppu START ja valige taaskäivitamise kinnitamiseks Yes.