You are here: Oluline teave > Aku

Aku

Toote tööea lõppedes julgustab Polar teid vähendama jäätmete võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele, järgides kohalikke jäätmete kõrvaldamise määruseid ning võimaluse korral kogudes elektroonilised seadmed eraldi konteineritesse. Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka.

M430 aku laadimine

M430-l on sisemine taaslaetav aku. Laaditavatel akudel on piiratud arv laadimistsükleid. Enne kui aku maht märkimisväärselt väheneb, saate seda laadida üle 300 korra. Laadimistsüklite arv sõltub ka kasutus- ja töötingimustest.

Ärge laadige akut, kui temperatuur on alla 0 °C/ +32 °F või üle +40 °C/ +104 °F või kui USB-pesa on märg.

Aku laadimiseks ühendage komplektis sisalduv USB-kaabel arvuti USB-liidesesse. Akut on võimalik laadida ka seinakontakti kaudu. Kui soovite akut laadida seinakontakti kaudu, kasutage USB-toiteadapterit (ei sisaldu komplektis). Kui kasutate USB-toiteadapterit, veenduge, et adapterile on märgitud „output 5Vdc" ja selle voolutugevus on vähemalt 500 mA. Kasutage ainult sellist USB-toiteadapterit, mille ohutus on kindlaks määratud (märge „LPS“, „Limited Power Supply“ või „UL listed“).

Enne laadimist veenduge, et M430 USB-pesa ega laadimiskaabli pinnal ei oleks niiskust, karvu, tolmu ega mustust. Pühkige mustus õrnalt ära ja puhkuge tolm maha. Vajadusel võite kasutada hambaorki. Kriimustuste vältimiseks ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.

Arvutiga laadimiseks ühendage M430 lihtsalt oma arvutiga. Samal ajal saate selle FlowSynci abil sünkroonida.

  1. Ühendage USB-kaabli üks ots M430 USB-pesaga ja teine ots arvutiga.
  2. Ekraanile ilmub tekst Charging.
  3. M430 aku on täielikult täis laetud, kui akuikoon on täitunud.

Ärge jätke akut pikaks ajaks täiesti tühjaks ning ärge hoidke seda koguaeg täielikult laetuna, kuna see võib aku tööaega mõjutada.

Aku tööaeg

Aku tööaeg on:

  • kuni 8 tundi, kui kasutusel on GPS ja optiline südame löögisageduse andur, või
  • kuni 30 tundi, kui kasutusel on GPS-i energiasäästurežiim ja optiline südame löögisageduse andur, või
  • kuni 50 tundi, kui kasutusel on GPS-i energiasäästurežiim ja Bluetooth Smarti südame löögisageduse andur, või
  • ligikaudu 20 päeva, kui kasutusel on üksnes kellaajarežiim ja igapäevase aktiivsuse jälgimine.

Aku tööaeg sõltub paljudest asjaoludest, nagu näiteks ümbritseva keskkonna temperatuurist, kasutusel olevatest funktsioonidest ja anduritest ning aku kulumisest. Nutikad teatised ja sage sünkroonimine Flow rakendusega vähendavad samuti aku tööiga. Tööaega vähendavad oluliselt külmakraadid. M430 kandmine üleriiete all aitab hoida seda soojana ja pikendada selle tööaega.

Tühjeneva aku teatised

Battery low. Charge: Aku on tühi. Soovitame teil M430 laadida.

Charge before training: Aku on treeningu andmete salvestamiseks liiga tühi. Enne M430 laadimist ei ole võimalik uut treeningut alustada.

Tühjeneva aku teatised treeningu ajal:

  • M430 annab märku, kui aku tühjenemiseni on jäänud üks tund treeningaega.
  • Kui treeningu ajal ilmub ekraanile tekst Battery low, lülituvad südame löögisageduse mõõtmise funktsioon ja GPS välja.
  • Kui aku tase langeb kriitiliselt madalale, ilmub ekraanile tekst Recording ended. Treening lõpetatakse ja andmed salvestatakse.

Kui ekraan on tühi, on aku tühjaks saanud ja M430 on sisenenud unerežiimi. Laadige M430. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimissümboli ekraanile ilmumiseks kuluda veidi aega.