You are here: Sätted > Spordiprofiilide sätted

Spordiprofiilide sätted

Teil on võimalik teatud spordiprofiilide sätteid M430-s muuta. Näiteks saate erinevate spordialade jaoks GPS-i  sisse või välja lülitada. Suurem valik kohandamissuvandeid on saadaval Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas. Täiendavat teavet leiate lõigust Spordiprofiilid Flow mobiilirakenduses ja veebikeskkonnas.

M430-s on vaikimisi kasutusel neli spordiprofiili: Running (jooksmine), Cycling (jalgrattasõit), Other outdoor (muu välispordiala) ja Other indoor (muu sisespordiala). Polar Flow rakenduses või veebikeskkonnas on võimalik lisada uusi spordiprofiile ja muuta nende sätteid. Korraga saab M430-s olla maksimaalselt 20 spordiprofiili. Kui Polar Flow rakenduses ja veebikeskkonnas on rohkem kui 20 spordiprofiili, kantakse sünkroonimise ajal esimesed 20 üle M430-sse.

Kui te olete enne esimest treeningut spordiprofiile Flow veebikeskkonnas muutnud ja sünkrooninud need M430-ga, kuvatakse muudetud spordiprofiilid spordiprofiilide nimekirjas.

Sätted

Spordiprofiilide vaatamiseks või muutmiseks minge Settings > Sport profiles ja valige spordiprofiil, mida soovite muuta. Spordiprofiilide sätetele pääsete ligi ka treeningueelses režiimis vajutades pikalt nuppu LIGHT.

  • Heart rate settings (südame löögisageduse sätted): Heart rate view (südame löögisageduse vaade): Valige Beats per minute (bpm) (löögid minutis, l/min) või % of maximum (% maksimaalsest südame löögisagedusest). Check HR zone limits (südame löögisageduse tsoonide piirid): Kontrollige südame löögisageduse tsoonide piire. HR visible to other device (südame löögisagedus nähtav teistele seadmetele): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui valite On, saavad teised Bluetooth Smarti raadiosidetehnoloogiat kasutavad seadmed (nt jõusaalivarustus) teie südame löögisagedust tuvastada. Te saate M430 kasutada ka Polar Clubi rühmatreeningutel ning edastada oma südame löögisageduse Polar Clubi süsteemi.
  • GPS recording (GPS-i andmete salvestamine): Valige High accuracy (suur mõõtetäpsus), Medium accuracy (keskmine mõõtetäpsus), Power save, long session (energiasäästurežiim, pikk treening) või Off (väljas).
  • Stride sensor (jooksuandur): See säte on saadaval ainult siis, kui olete Polari jooksuanduri sidunud M430-ga. Valige Calibration (kalibreerimine) või Choose sensor for speed (vali kiiruse jaoks andur). Kui valisite Calibration, valige Automatic (automaatne) või Manual (käsitsi). Kui valisite Choose sensor for speed, valige kiiruseandmete allikas: Stride sensor (jooksuandur) või GPS. Täiendavat teavet jooksuanduri kalibreerimise kohta leiate sellest tugidokumendist.
  • Speed settings (kiiruse sätted): Speed View (kiiruse vaade) Valige km/h (kilomeetrit tunnis) või min/km(minutit kilomeetris). Kui olete valinud inglise süsteemi mõõtühikud, valige mph (miili tunnis) või min/mi (minutit miilis). Check speed zone limits (kiiruse tsoonide piirid): Kontrollige kiiruse/tempo tsoonide piire.
  • Automatic pause sett. (treeningu automaatse peatamise sätted): Automatic pause (treeningu automaatne peatamine): Valige On (sees) või Off (väljas). Kui lülitate treeningu automaatse peatamise funktsiooni sisse, peatatakse treening automaatselt, kui lõpetate liikumise. Activation speed (aktiveerumise kiirus): Seadke kiirus, mille korral treeningu andmete salvestamine peatatakse.

Treeningu automaatse peatamise funktsiooni kasutamiseks peate GPS-i jaoks seadma suure mõõtmistäpsuse või kasutama Polari jooksuandurit.

  • Automatic lap (automaatne ringiaegade salvestamine): Valige Off (väljas), Lap distance (ringi vahemaa) või Lap duration (ringi kestus). Kui valite Lap distance, seadke vahemaa, mille läbimisel alustatakse ringiaja salvestamist. Kui valite Lap duration, seadke aeg, mille möödumisel alustatakse ringiaja salvestamist.

Vahemaal põhineva automaatse ringiaegade salvestamise funktsiooni kasutamiseks peate kasutama GPS-i või Polari jooksuandurit.