You are here: Funktsioonid > Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine

Ööpäevaringne aktiivsuse jälgimine

M430 jälgib teie aktiivsust sisseehitatud 3D kiirendusmõõturi abil, mis salvestab teie randme liigutusi. See analüüsib teie liigutuste sagedust, intensiivsust ja korrapärasust ning võtab arvesse ka teie füüsilisi andmeid, võimaldades teil näha, kui aktiivne te väljaspool treeninguid olete. Kõige täpsemate tulemuste saamiseks tuleks M430 kanda mittedomineerival käel.

Aktiivsuse eesmärk

Individuaalse aktiivsuse eesmärgi saate M430 seadistamise ajal. M430 aitab teil seda eesmärki igapäevaselt saavutada. Aktiivsuse eesmärk põhineb teie isiklikel andmetel ja aktiivsustaseme sätetel, mille leiate Polar Flow mobiilirakendusest või Polar Flow veebikeskkonnast.

Kui soovite eesmärki muuta, avage Flow mobiilirakendus, klõpsake oma nimel/profiilipildil ja nipsake allapoole, kuni leiate valiku Activity goal. Või minge aadressile flow.polar.com ja logige Polari veebikeskkonda sisse. Seejärel klõpsake oma nimel > Settings > Activity goal. Valige kolmest aktiivsustasemest üks, mis kirjeldab kõige täpsemini teie tüüpilist päeva ja aktiivsust. Allpool on ära näidatud, kui aktiivne peate olema, et valitud tasemel oma igapäevast aktiivsuse eesmärki saavutada. Näiteks, kui te olete kontoritöötaja ja veedate suurema osa ajast istudes, eeldatakse, et tavalisel päeval tegelete te ligikaudu neli tundi madala intensiivsusega tegevusega. Inimestele, kes oma tööajal palju seisavad ja kõnnivad, on ootused suuremad.

Aktiivsuse eesmärgi saavutamiseks vajalik aeg sõltub valitud tasemest ja tegevuste intensiivsusest. Eesmärki aitavad kiiremini saavutada intensiivsemad tegevused või keskmisest pisut aktiivsem eluviis. Aktiivsuse saavutamiseks vajalikku intensiivsust mõjutavad ka vanus ja sugu. Mida noorem te olete, seda intensiivsemad teie tegevused peavad olema.

Aktiivsuse andmed M430-s

Aktiivsuse eesmärgi saavutamist on võimalik jälgida vaates My day.
Teie igapäevast aktiivsuse eesmärki kujutatakse ringiga, mis täitub sedamööda kui aktiivne te olete.
Aktiivsuse andmetega põhjalikumaks tutvumiseks avage menüü My day vajutades nuppu START. M430 kuvab ekraanile järgmised andmed:
  • Daily activity (igapäevane aktiivsus): Protsent seni saavutatud igapäevase aktiivsuse eesmärgist.
  • Calories (kalorid): Näitab treeningu jooksul kulutatud kalorite hulka, aktiivsust ja põhiainevahetuse määra (minimaalne metaboolne aktiivsus, mida inimene elus püsimiseks vajab).
  • Steps (sammud): Seni tehtud sammud. Kehaliigutuste hulk ja tüüp registreeritakse ja muudetakse hinnanguliseks sammude arvuks.
Lisateabe nägemiseks vajutage uuesti nuppu START. Kasutage nuppe UP ja DOWN, et saada juhiseid igapäevase aktiivsuse eesmärgi saavutamiseks:
  • Active time (aktiivne aeg): Aktiivne aeg näitab ära teie tervisele kasulike kehaliigutuste kumulatiivse aja.
  • Calories (kalorid): Näitab treeningu jooksul kulutatud kalorite hulka, aktiivsust ja põhiainevahetuse määra (minimaalne metaboolne aktiivsus, mida inimene elus püsimiseks vajab).
  • Steps (sammud): Siiani tehtud sammud. Kehaliigutuste hulk ja tüüp registreeritakse ja muudetakse hinnanguliseks sammude arvuks.
  • To go (eesmärgi saavutamiseni jäänud): M430 pakub teile igapäevase aktiivsuse eesmärgi saavutamiseks erinevaid võimalusi. See näitab ära, kui kaua peate olema aktiivne, kui valite madala, keskmise või kõrge intensiivsusega tegevused. Teil on üks eesmärk, kuid mitmeid võimalusi selle saavutamiseks. Igapäevaseid eesmärke on võimalik saavutada madala, keskmise või kõrge intensiivsusega tegevustega. M430-s tähistab "up" madalat, "walking" keskmist ja "jogging" kõrget intensiivsust. Rohkem näiteid madala, keskmise ja kõrge intensiivsusega tegevuste kohta leiate Polar Flow mobiilirakendusest ja veebikeskkonnast. Valige sobiv viis oma eesmärgi saavutamiseks.

Kellaaja vaates näete igapäevase aktiivsuse eesmärgi täitumist juhul, kui olete kellakuvaks valinud "Jumbo" (vaikimisi seatud kellakuva) või "Activity". Jumbo puhul hakkab ekraan järk-järgult täituma, samal ajal kui teie oma eesmärgi suunas liigute. Activity puhul näitab kuupäeva ja kellaaega ümbritsev ring teie igapäevase eesmärgi täitumist. Ring täitub sedamööda kui aktiivne te olete. Kellakuva muutmiseks vajutage pikalt nuppu UP.

Passiivsuse märguanne

On üldteada, et füüsiline aktiivsus on tervise säilitamisel üks olulisemaid tegureid. Lisaks füüsilisele aktiivsusele on oluline vältida pikaajalist istumist. Pikaajaline istumine on tervisele kahjulik isegi nendel päevadel, kus te teete trenni ja olete piisavalt aktiivsed. M430 tunneb ära, kui olete päeva jooksul liiga kaua passiivne olnud, ning julgustab teid liikuma, et vältida pikaajalise istumise kahjulikke mõjusid.

Kui olete 55 minutit olnud liikumatult, ilmub ekraanile passiivsuse märguanne: Kell väriseb ja ekraanile ilmub tekst It's time to move (on aeg liikuda). Tõuske püsti ja leidke võimalus, kuidas olla aktiivne. Tehke lühike jalutuskäik, venitage või leidke endale mõni muu madala intensiivsusega tegevus. Märguanne kaob ekraanilt, kui hakkate liikuma või vajutate ükskõik millist nuppu. Kui te ei ole aktiivne järgneva viie minuti jooksul, saate passiivsuse hoiatuse, Polar Flow mobiilirakendus ja veebiteenus näitavad ära, mitu passiivsuse hoiatust olete saanud. Niimoodi saate vaadata tagasi oma tegevustele ja teha muudatusi aktiivsema elu suunas.

Aktiivsuse andmed Flow mobiilirakenduses ja veebikeskkonnas

Polar Flow mobiilirakenduse abil saate igal ajal jälgida ja analüüsida oma aktiivsuse andmeid ning kanda need juhtmevabalt M430-st Polar Flow veebikeskkonda. Flow veebikeskkonnas saate oma aktiivsusest kõige täpsema ülevaate. Aktiivsuse aruannete abil (menüüs PROGRESS) saate jälgida oma edusamme pikema perioodi jooksul. Teil on võimalik näha päeva-, nädala- ja kuuaruandeid.