You are here: Funktsioonid > GPS > Tagasi algusesse

Tagasi algusesse

Funktsioon „tagasi algusesse“ juhatab teid tagasi treeningu alguspunkti.

Funktsiooni kasutamiseks:

  1. Vajutage pikalt nuppu LIGHT. Ekraanile kuvatakse kiirmenüü.
  2. Valides Set location guide on, ilmub ekraanile Location guide arrow view set on ja M430 siseneb Back to Start režiimi.

Alguspunkti naasmiseks:

  • Hoidke M430 horisontaalasendis enda ees.
  • Liikuge ringi, et M430 teeks kindlaks, mis suunas te liigute. Ekraanil olev nool osutab alguspunkti suunas.
  • Alguspunkti naasmiseks pöörake end alati noole suunas.
  • M430 näitab ka koordinaate ning teie ja alguspunkti vahelist kaugust (linnulennult).

Võõras keskkonnas olles hoidke alati kaart käepärast juhuks, kui M430 kaotab satelliidi signaali või kui aku saab tühjaks.