You are here: Kasutamise alustamine > Nuppude funktsioonid

Nuppude funktsioonid

M430 on viis nuppu, millel sõltuvalt situatsioonist on erinevad funktsioonid. Allolevatest tabelitest näete, milliseid funktsioone nupud erinevates režiimides omavad.

Kellaaja vaade ja menüü

LIGHT BACK START UP/DOWN

Taustavalgustuse sisselülitamine

Nupu allhoidmisel nuppude lukustamine

Menüüst väljumine

Eelmisele menüütasemele naasmine

Seadistuste muutmata jätmine

Valikute tühistamine

Nupu allhoidmisel menüüst kellaaja vaatesse naasmine

Nupu allhoidmisel sidumise ja sünkroonimise alustamine

Valikute kinnitamine

Treeningueelsesse režiimi sisenemine

Ekraanil näidatud valikute kinnitamine

Valikute sirvimine

Valitud väärtuse muutmine

Nupu UP allhoidmisel kellakuva muutmine

Treeningueelne režiim

LIGHT BACK START UP/DOWN

Taustavalgustuse sisselülitamine

Nupu allhoidmisel spordiprofiilide sätete vaatamine

Kellaaja vaatesse naasmine Treeningu alustamine Spordialade sirvimine

Treeningu ajal

LIGHT BACK START UP/DOWN

Taustavalgustuse sisselülitamine

Nupu allhoidmisel kiirmenüüsse sisenemine

Nupu ühekordsel vajutamisel treeningu peatamine

Nupu allhoidmisel 3 sekundi jooksul treeningu lõpetamine

Ringiaja salvestamine

Nupu allhoidmisel tsooni lukustamine/lahtilukustamine

Treeningu jätkamine

Treeningvaate muutmine