You are here: Polar Flow > Treeningute planeerimine

Treeningute planeerimine

Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses saate planeerida treeninguid ja luua individuaalseid treeningu eesmärke. Enne treeningu eesmärkide kasutamist tuleb need FlowSynci või Flow mobiilirakenduse kaudu M430-ga sünkroonida. Treeningu ajal annab M430 teile eesmärgi saavutamiseks juhiseid.

 • Quick Target (kiire eesmärk): Valige sihtväärtused vahemaa või kalorite jaoks. Teie eesmärk võib olla näiteks põletada 500 kcal, joosta 10 kilomeetrit või ujuda 30 minutit.
 • Phased Target (etapipõhine eesmärk): Teil on võimalik jagada oma treening etappideks ning seada iga etapi jaoks erinevad kestuse või intensiivsuse sihtväärtused. Seda saab kasutada näiteks intervalltreeningute koostamiseks ning soojendus- ja lõdvestusfaaside lisamiseks.
 • Favorites (lemmikud): Lemmikuid on võimalik kasutada plaanipäraste eesmärkidena või eesmärkide mallidena.

Treeningu eesmärgi loomine Polar Flow veebikeskkonnas

 1. Minge menüüsse Diary ja valige Add > Training target.
 2. Vaates Add training target valige Quick (kiire eesmärk) või Phased (etapipõhine eesmärk).

Kiire eesmärk

 1. Valige Quick.
 2. Valige spordiala (Sport) ning sisestage eesmärgi nimi (Target name) (maksimaalselt 45 märki), kuupäev (Date), kellaaeg (Time) ning mis tahes märkused (Notes) (vabatahtlik), mida soovite lisada.
 3. Sisestage üks järgmistest väärtustest: kestus (Duration), vahemaa (Distance) või kalorid (Calorie). Te saate sisestada vaid ühe väärtuse.
 4. Kui soovite lisada eesmärgi lemmikute hulka, klõpsake lemmikute ikoonil .
 5. Kui soovite lisada eesmärgi päevikusse, klõpsake nuppu Save.

Etapipõhine eesmärk

 1. Valige Phased.
 2. Valige spordiala (Sport) ning sisestage eesmärgi nimi (Target name) (maksimaalselt 45 märki), kuupäev (Date), kellaaeg (Time) ning mis tahes märkused (Notes) (vabatahtlik), mida soovite lisada.
 3. Valige, kas soovite luua uue eesmärgi (Create new) või kasutada etteantud eesmärki (Use template).
  • Uue eesmärgi loomine: Lisage oma eesmärgi jaoks etapid. Kestusel põhineva etapi lisamiseks klõpsake nuppu Duration ja vahemaal põhineva etapi lisamiseks klõpsake nuppu Distance. Valige iga etapi jaoks nimi (Name) ja kestus (Duration)/vahemaa (Distance), käsitsi seatav (Manual) või automaatne (Automatic) järgmise etapi algus ning intensiivsus (Select intensity). Seejärel klõpsake nuppu Done. Lisatud etappide muutmiseks klõpsake pliiatsiikoonil.
  • Etteantud eesmärgi kasutamine: Etteantud etappide muutmiseks klõpsake paremal oleval pliiatsiikoonil. Vastavalt eespool toodud juhistele saate etappe juurde lisada ning luua uue etapipõhise eesmärgi.
 4. Kui soovite lisada eesmärgi lemmikute hulka, klõpsake lemmikute ikoonil .
 5. Kui soovite lisada eesmärgi päevikusse, klõpsake nuppu Save.

Lemmikud

Kui olete loonud eesmärgi ja lisanud selle lemmikute hulka, saate kasutada seda plaanipärase eesmärgina.

 1. Minge menüüsse Diary ja klõpsake +Add selle päeva peal, millal soovite kasutada lemmikut plaanipärase eesmärgina.
 2. Lemmikute nimekirja avamiseks klõpsake nuppu Favorite target.
 3. Valige lemmik, mida soovite kasutada.
 4. Lemmik lisatakse päevikusse plaanipärase eesmärgina. Treeningu eesmärgi jaoks seatud vaikeaeg on 18:00. Kui soovite treeningu eesmärgi üksikasju muuta, klõpsake päevikus oleval eesmärgil ja muutke seda vastavalt oma eelistustele. Muudatuste salvestamiseks klõpsake nuppu Save.

Kui soovite kasutada olemasolevat lemmikut oma treeningu eesmärgi mallina, toimige järgmiselt:

 1. Minge menüüsse Diary ja valige Add > Training target.
 2. Vaates Add training target klõpsake nuppu Favorite targets. Ekraanile kuvatakse teie lemmikud.
 3. Lemmiku kasutamiseks eesmärgi mallina klõpsake nuppu Use.
 4. Sisestage kuupäev (Date) ja kellaaeg (Time).
 5. Muutke lemmikut vastavalt oma eelistustele. Eesmärgi muutmine selles vaates ei muuda algset eesmärki.
 6. Eesmärgi lisamiseks päevikusse klõpsake nuppu Add to Diary.

Eesmärkide sünkroonimine M430-ga

Ärge unustage treeningu eesmärke FlowSynci või Flow rakenduse abil M430-ga sünkroonida. Kui te eesmärke ei sünkrooni, on need nähtavad ainult Flow veebikeskkonnas või lemmikute nimekirjas.

Teavet eesmärgiga treeningu alustamise kohta leiate lõigust Treeningu alustamine.