You are here: Kasutamise alustamine > Sidumine

Sidumine

Enne uue mobiilseadme (nutitelefon, tahvelarvuti), südame löögisageduse anduri, jooksuanduri või Polar Balance’i nutikaalu kasutuselevõtmist tuleb need M430-ga siduda. Sidumine võtab aega vaid paar sekundit ning see on vajalik selleks, et M430 registreeriks vaid teie anduritelt ja seadmetelt tulevaid signaale ja võimaldaks häirevaba treeningut grupis. Enne spordiüritusest osavõtmist viige sidumise protsess kindlasti läbi kodus, et vältida andmeedastusest tingitud häireid.

Mobiilseadme sidumine M430-ga

Kui seadistasite M430 mobiilseadmega, nagu kirjeldatud peatükis M430 seadistamine, on teie M430 ja mobiilseade juba seotud. Kui seadistasite M430 arvutiga, kuid sooviksite kasutada seda koos Polar Flow mobiilrakendusega, tuleb läbi viia sidumine.

Enne mobiilseadme sidumist:

 • laadige App Store'ist või Google Playst alla Flow mobiilirakendus
 • veenduge, et teie mobiilseadme Bluetooth on sisse lülitatud ja lennurežiim välja lülitatud.

Mobiilseadme sidumiseks:

 1. Avage mobiilseadmes Flow rakendus ja logige sisse kontoga, mille lõite M430 seadistamise ajal.
 2. Oodake, kuni mobiilseadme ekraanile ilmub vaade Connect product (ekraanile kuvatakse tekst Waiting for M430).
 3. Vajutage kellaajarežiimis olles pikalt nuppu BACK.
 4. Ekraanile ilmub esmalt tekst Connecting to device ning seejärel tekst Connecting to app.
 5. Võtke mobiilseadme ekraanile kuvatav Bluetoothi sidumistaotlus vastu ja sisestage PIN-kood, mis ilmub M430 ekraanile.
 6. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing completed.

või

 1. Avage mobiilseadmes Flow rakendus ja logige oma Polari kontoga sisse.
 2. Oodake, kuni mobiilseadme ekraanile ilmub vaade Connect product (ekraanile kuvatakse tekst Waiting for M430).
 3. Valige M430-s Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device ja vajutage nuppu START
 4. M430 ekraanile ilmub tekst Confirm from other device pin xxxxxx. Sisestage M430 ekraanil olev PIN-kood mobiilseadmesse. Algab sidumine.
 5. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing completed.

Südame löögisageduse anduri sidumine M430-ga

Kui kannate M430-ga seotud Polari südame löögisageduse andurit, ei mõõda M430 südame löögisagedust randmelt.

Südame löögisageduse anduri sidumiseks M430-ga on kaks võimalust:

 1. Pange peale niisutatud südame löögisageduse andur.
 2. Valige M430-s Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device ja vajutage nuppu START.
 3. M430 alustab südame löögisageduse anduri signaali otsimist.
 4. Kui südame löögisageduse andur on leitud, ilmub ekraanile seadme ID Polar H10 xxxxxxxx.
 5. Vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub Pairing.
 6. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing completed.

VÕI

 1. Pange peale niisutatud südame löögisageduse andur.
 2. Vajutage kellaaja vaates olles nuppu START, et siseneda treeningueelsesse režiimi.
 3. Viige M430 vastu südame löögisageduse andurit ja oodake, kuni andur on leitud.
 4. Ekraanile ilmub seadme ID Polar H10 xxxxxxxx. Valige Yes.
 5. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing completed.

Jooksuanduri sidumine M430-ga

Jooksuanduri sidumise ja kalibreerimise juhised leiate sellest tugidokumendist.

Polar Balance’i nutikaalu sidumine M430-ga

Polar Balance’i nutikaalu sidumiseks M430-ga on kaks võimalust:

 1. Astuge kaalule. Ekraanile ilmub teie kehakaal.
 2. Pärast piiksatust hakkab kaalu ekraanil vilkuma Bluetoothi sümbol, mis tähendab, et ühendus on loodud. Kaal on nüüd M430-ga sidumiseks valmis.
 3. Vajutage kahe sekundi jooksul M430 nuppu BACK ja oodake, kuni ekraanile ilmub kinnitus, et sidumine on lõppenud.

või

 1. Minge General Settings > Pair and sync > Pair other device ja vajutage nuppu START.
 2. M430 alustab kaalu signaali otsimist.
 3. Astuge kaalule. Ekraanile ilmub teie kehakaal.
 4. Kui kaal on leitud, ilmub M430 ekraanile seadme ID Polar scale xxxxxxxx.
 5. Vajutage nuppu START. Ekraanile ilmub Pairing.
 6. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing completed.

Kaalu on võimalik siduda kuni seitsme erineva Polari seadmega. Kui seotud seadmete arv ületab seitset, eemaldatakse ja asendatakse esimene seade.

Sidumise tühistamine

Anduri või mobiilseadme seotuse tühistamiseks:

 1. Minge Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices ja vajutage nuppu START.
 2. Valige seade, mille soovite nimekirjast eemaldada ja vajutage nuppu START.
 3. Ekraanile ilmub Delete pairing?. Valige Yes ja vajutage nuppu START.
 4. Kui olete lõpetanud, ilmub ekraanile Pairing deleted.