You are here: Kasutamise alustamine > M430 seadistamine

M430 seadistamine

M430 on algselt unerežiimis ja aktiveerub, kui ühendate selle USB-laadijaga laadimiseks või arvutiga seadistamiseks. Enne M430 kasutamise alustamist soovitame seda laadida. Kui aku on täiesti tühi, võib kuluda paar minutit, enne kui laadimine algab.

Üksikasjalikumat teavet aku laadimise, aku tööaja ja tühjeneva aku teatiste kohta leiate lõigust Aku.

Valige viis M430 seadistamiseks

A. Mobiiltelefoniga seadistamine on mugav, kui teil puudub juurdepääs USB-liidesega arvutile. Samas võib see kauem aega võtta. See meetod nõuab Interneti-ühendust.

B. Arvutiga seadistamine on kiirem variant ja te saate samal ajal M430 laadida. See meetod nõuab Interneti-ühendust.

Variandid A ja B on soovituslikud. Te saate korraga sisestada kõik täpsete treeningtulemuste saamiseks vajalikud füüsilised andmed. Lisaks saate valida keele ja hankida uusima püsivara.

C. Kui teil ei ole ühilduvat mobiiltelefoni ega Interneti-ühendusega arvutit, saate seadistamist alustada seadmest. Võtke arvesse, et seade sisaldab vaid osasid sätteid. Selleks et M430 ja Polari unikaalseid nutika treenimise funktsioone täiel määral nautida, määrake sätted hiljem Polar Flow veebikeskkonnas, järgides alltoodud juhiseid.

Variant A: Mobiilseadme ja Polar Flow rakendusega seadistamine

Polar M430 on võimalik juhtmevabalt Polar Flow mobiilirakendusega ühendada. Selleks veenduge, et mobiilseadme Bluetooth on sisse lülitatud.

Polar Flow rakenduse ühilduvust saate kontrollida aadressil support.polar.com.

 1. Enne seadistamist veenduge, et M430 aku täitumus on piisav. Selleks ühendage M430 võrgutoitega USB-liidese või USB-toiteadapteriga. Veenduge, et adapterile on märgitud „output 5Vdc" ja selle võimsus on vähemalt 500 mA. M430 aktiveerumine ja laadimistähise kuvamine võib paar minutit aega võtta.

  Enne laadimist veenduge, et M430 USB-pesa pinnal ei oleks niiskust, karvu, tolmu ega mustust. Pühkige mustus ja niiskus õrnalt ära. Ärge laadige M430, kui USB-pesa on märg.

 2. Minge oma mobiilseadmes App Store’i või Google Playsse ning leidke ja laadige alla Polar Flow rakendus.
 3. Avage Flow rakendus. See tunneb lähedal asuva M430 ära ja soovitab alustada sidumist. Nõustuge sidumisettepanekuga ning sisestage M430 ekraanil kuvatav sidumiskood Flow rakendusse.
 4. Seejärel looge kasutajakonto või logige selle olemasolul sisse. Rakenduses selgitatakse teile jooksvalt, kuidas registreerimis- ja seadistusetappe läbida.

  Kõige täpsemate aktiivsuse ja treeningu andmete saamiseks on tähtis sisestada võimalikult täpsed andmed. Kasutajaks registreerumisel saate valida, millises keeles soovite M430 kasutada. Kui saadaval on püsivaravärskendus, soovitame selle seadistamise ajal installida. Selleks võib kuluda kuni 20 minutit.

 5. Kui kõik sätted on määratud, puudutage käsku Save and sync. Teie isikupärastatud sätted sünkroonitakse nüüd M430-ga.
 6. Kui sünkroonimine on lõpule viidud, siseneb M430 kellaajarežiimi.

M430 on kasutamiseks valmis. Nautige!

Variant B: Arvutiga seadistamine

 1. Minge aadressile flow.polar.com/start ja installige FlowSynci tarkvara oma arvutisse.
 2. Ühendage M430 laadimiseks oma arvutiga, kasutades selleks kaasasolevat USB-kaablit. M430 aktiveerumiseks võib kuluda mõni minut. Laske arvutil installida soovitatud USB-draiverid.

  Enne laadimist veenduge, et M430 USB-pesa pinnal ei oleks niiskust, karvu, tolmu ega mustust. Pühkige mustus ja niiskus õrnalt ära. Ärge laadige M430, kui USB-pesa on märg.
 3. Looge kasutajakonto või logige selle olemasolul sisse. Veebikeskkonnas selgitatakse teile jooksvalt, kuidas registreerimis- ja seadistusetappe läbida.

  Kõige täpsemate aktiivsuse ja treeningu andmete saamiseks on tähtis sisestada võimalikult täpsed andmed. Kasutajaks registreerumisel saate valida, millises keeles soovite M430 kasutada. Kui saadaval on püsivaravärskendus, soovitame selle seadistamise ajal installida. Selleks võib kuluda kuni 10 minutit.

Kui seadistamine on lõpule viidud, on M430 kasutamiseks valmis. Nautige!

Variant C: Seadmega seadistamine

Ühendage M430 kaasasoleva kaabli abil USB-laadija või arvuti USB-liidesega. Ekraanile ilmub tekst Choose language (valige keel). Inglise keele valimiseks vajutage nuppu START. Esialgu on M430-s võimalik kasutada vaid inglise keelt, kuid soovi korral saate Polar Flow veebikeskkonnas või rakenduses seadistust läbi viies lisada ka teisi keeli.

Määrake allpool toodud sätted ja vajutage iga valiku kinnitamiseks nuppu START. Kui soovite mingil hetkel tagasi minna ja sätteid muuta, vajutage nuppu BACK, kuni jõuate sätteni, mida soovite muuta.

 1. Time format (kellaajavorming): Valige 12 h või 24 h. Kui valisite 12 h, valige AM (enne lõunat) või PM (pärast lõunat). Seejärel sisestage kohalik kellaaeg.
 2. Date (kuupäev): Sisestage kuupäev.
 3. Units (mõõtühikud): Valige meetermõõdustiku (kg, cm) või inglise süsteemi (lb, ft) mõõtühikud.
 4. Weight (kehakaal): Sisestage oma kehakaal.
 5. Height (pikkus): Sisestage oma pikkus.
 6. Date of birth (sünniaeg): Sisestage oma sünniaeg.
 7. Sex (sugu): Valige Male (mees) või Female (naine).
 8. Training background (treeningute taust): Occasional (0-1 tundi nädalas), Regular (1-3 tundi nädalas), Frequent (3-5 tundi nädalas), Heavy (5-8 tundi nädalas), Semi-Pro (8-12 tundi nädalas), Pro (12+ tundi nädalas). Täiendavat teavet treeningute tausta kohta leiate lõigust Füüsilised andmed.
 9. Kui sätted on määratud, ilmub ekraanile tekst Ready to go! ja M430 siseneb kellaajarežiimi.

Seadmega seadistamise korral ei ole M430 veel Polar Flow veebikeskkonnaga ühendatud. Selleks et M430 ja Polari unikaalseid nutika treenimise funktsioone täiel määral nautida, määrake sätted hiljem Polar Flow veebikeskkonnas või mobiilirakenduses, järgides variandi A või B juhiseid.