You are here: Sätted > Kellasätted

Kellasätted

Kellasätete vaatamiseks ja muutmiseks valige Settings > Watch settings

Menüüst Watch settings leiate:

  • Alarm (alarm)
  • Time (kellaaeg)
  • Date (kuupäev)
  • Week's starting day (nädala alguspäev)
  • Watch face (kellakuva)

Alarm

Seadke alarmi kordus:Off (väljas), Once (üks kord), Monday to Friday (esmaspäevast reedeni) või Every day (iga päev). Kui valisite Once, Monday to Friday või Every day, seadke ka kellaaeg.

Kui alarm on sisse lülitatud, kuvatakse kellaaja vaates ekraanile kella sümbol.

Kellaaeg

Valige kellaajavorming: 24 h või 12 h. Seejärel seadke kellaaeg.

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse kellaaega automaatselt.

Kuupäev

Seadke kuupäev. Valige kuupäevavorming. Teil on võimalik valida kk/pp/aaaa, pp/kk/aaaa, aaaa/kk/pp, pp-kk-aaaa, aaaa-kk-pp, pp.kk.aaaa või aaaa.kk.pp.

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse kuupäeva automaatselt.

Nädala alguspäev

Valige iga nädala jaoks alguspäev. Valige Monday (esmaspäev), Saturday (laupäev) või Sunday (pühapäev).

Flow rakenduse või veebikeskkonnaga sünkroonides uuendatakse nädala alguspäeva automaatselt.

Kellakuva

Valige kellakuva:

  • Jumbo

  • Activity

  • Oversized

  • Analog

  • Big digits

Kui valite kellakuvaks „Jumbo“ (vaikimisi seatud kellakuva) või „Activity“, näete kellaaja vaates oma igapäevase aktiivsuse eesmärgi täitumist.

Sekunditega kellakuvasid värskendatakse iga sekundi tagant, mistõttu kulutavad need rohkem akut.