You are here: Treenimine > Treeningu peatamine/lõpetamine

Treeningu peatamine/lõpetamine

  1. Treeningu peatamiseks vajutage nuppu BACK. Ekraanile ilmub tekst Recording paused ja M430 siseneb pausirežiimi. Treeningu jätkamiseks vajutage nuppu START.
  2. Treeningu lõpetamiseks vajutage treeningu ajal või pausirežiimis olles kolme sekundi jooksul nuppu BACK, kuni ekraanile ilmub tekst Recording ended.

Kui lõpetate treeningu pärast treeningu peatamist, ei sisaldu vahepealne aeg treeningu koguajas.