Du är här: Inställningar > Klockinställning

Klockinställning

För att se och redigera dina klockinställningar, gå till Inställningar > Klockinställningar

I Klockinställningar finns följande:

  • Alarm
  • Klockdisplay
  • Tid
  • Datum
  • Veckans första dag

Alarm

Ställ in upprepning av alarm Av, En gång, Måndag till Fredag eller Varje dag. Om du väljer En gång, Måndag - Fredag eller Alla dagar, ställ även in tiden för alarmet.

När alarmet är aktiverat visas en klockikon i klockfunktionen.

Klockdisplay

Välja klockdisplay:

  • Analog
  • Digital

Tid

Ställ in tidsformat: 24 h eller 12 h. Ställ sedan i tid på dygnet.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.

Datum

Ställ in datum. Ställ även in Datumformat, du kan välja mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras datumet automatiskt från webbtjänsten.

Veckans första dag

Välj veckans startdag. Välj Måndag, Lördag eller Söndag.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.