Du är här: Funktioner > Smart Coaching > Running Index

Running Index

Löpindex (Polar Running Index) är ett enkelt sätt att se förändringar i dina löpresultat. Running index är en beräkning av ditt maximala aeroba löpresultat (VO2max). Genom att registrera ditt Running Index över tid kan du se hur effektiv din löpning är och hur du förbättrar dina löpresultat. En förbättring betyder att löpning i en viss hastighet kräver mindre ansträngning, eller att ditt tempo är högre vid en viss ansträngningsnivå (puls).

För att få exakt information om dina träningsresultat ska du kontrollera att du har ställt in ditt maxpulsvärde.

Löpindex beräknas under varje träningspass när pulsen mäts och GPS-funktionen är aktiverad/stegsensorn används och när följande villkor uppfylls:

  • Sportprofil som använts är någon form av löpning (löpning, väglöpning, terränglöpning osv.)
  • Snitthastigheten ska vara 6 km/tim eller snabbare och träningen ska pågå i minst 12 minuter

Beräkningen av löpindex startar när du börjar registrera träningspasset. Under ett träningspass kan du stanna två gånger, t.ex. vid trafikljus, utan att beräkningen påverkas.

Du kan se ditt Running Index i summeringen av ditt träningspass i din klocka. Du kan följa din utveckling och se beräknade sluttider på olika distanser i webbtjänsten Polar Flow.

Jämför ditt resultat med tabellen nedan.

Kortsiktig utvärdering

Män

Ålder/år Mycket låg Låg Ganska bra Medel Bra Mycket bra Elit
20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62
25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59
30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56
35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54
40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51
45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48
50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46
55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43
60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kvinnor

Ålder/år Mycket låg Låg Ganska bra Medel Bra Mycket bra Elit
20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51
25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49
30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46
35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44
40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41
45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38
50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36
55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33
60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klassificeringen baseras på en resultatöversikt över 62 studier där syreupptagningsförmågan VO2max uppmättes direkt på friska, vuxna människor i USA, Kanada och 7 europeiska länder. Referens: Shvartz E, Reibold RC. Konditionsnormer för män och kvinnor i åldrarna 6 till 75 år: en överblick. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Det kan förekomma dagliga variationer av löpindex. Många faktorer påverkar löpindex. Det värde du får en viss dag påverkas av förändringar i förhållandena för löpningen, exempelvis annat underlag, vind eller temperatur, förutom andra faktorer.

Långsiktig utvärdering

De enskilda löpindexvärdena bildar över tid en trend som kan förutsäga dina möjligheter på olika tävlingsdistanser. Din löpindexrapport finns på Polar Flow webbtjänst under fliken UTVECKLING. Rapporten visar hur dina löpresultat har utvecklats under en längre tidsperiod. Om du använder Polar löpprogram för att träna inför en löptävling kan du följa löpindexutvecklingen för att se hur din löpning förbättras mot målet.

Följande tabell visar en uppskattning av hur snabbt en löpare kan springa vissa sträckor vid maximal prestationsnivå. Använd ditt genomsnittliga löpindexvärde över lång tid när du läser tabellen. De uppskattade resultaten stämmer bäst överens vid löpindexvärden uppnådda vid löpning i likvärdiga förhållanden (underlag, terräng, väder & vind).

Running Index Coopertest 12 min (antal m) 5 km (tim:mm:ss) 10 km (tim:mm:ss) 21.098 km (tim:mm:ss) 42.195 km (tim:mm:ss)
36 1 800 0:36:20 1:15:10 2:48:00 5:43:00
38 1 900 0:34:20 1:10:50 2:38:00 5:24:00
40 2 000 0:32:20 1:07:00 2:29:30 5:06:00
42 2 100 0:30:40 1:03:30 2:21:30 4:51:00
44 2 200 0:29:10 1:00:20 2:14:30 4:37:00
46 2 300 0:27:50 0:57:30 2:08:00 4:24:00
48 2 400 0:26:30 0:55:00 2:02:00 4:12:00
50 2 500 0:25:20 0:52:40 1:57:00 4:02:00
52 2 600 0:24:20 0:50:30 1:52:00 3:52:00
54 2 700 0:23:20 0:48:30 1:47:30 3:43:00
56 2 800 0:22:30 0:46:40 1:43:30 3:35:00
58 2 900 0:21:40 0:45:00 1:39:30 3:27:00
60 3 000 0:20:50 0:43:20 1:36:00 3:20:00
62 3 100 0:20:10 0:41:50 1:32:30 3:13:00
64 3 200 0:19:30 0:40:30 1:29:30 3:07:00
66 3 300 0:18:50 0:39:10 1:26:30 3:01:00
68 3 350 0:18:20 0:38:00 1:24:00 2:55:00
70 3 450 0:17:50 0:36:50 1:21:30 2:50:00
72 3 550 0:17:10 0:35:50 1:19:00 2:45:00
74 3 650 0:16:40 0:34:50 1:17:00 2:40:00
76 3 750 0:16:20 0:33:50 1:14:30 2:36:00
78 3 850 0:15:50 0:33:00 1:12:30 2:32:00