Du är här: Inställningar > Skärmikoner

Skärmikoner

Flygläge är aktiverat. Flygläge bryter all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Stör ej-läge är aktiverat. När stör ej är aktiverat vibrerar inte klockan när du får notiser eller samtal (den röda punkten visas fortfarande längst ner till vänster på displayen). Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.

När stör ej är aktiverat vibrerar inte klockan när du får notiser eller samtal (den röda punkten visas fortfarande längst ner på displayen). Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.

Alarmet är ställt. Du kan ställa alarmet i Inställningar > Klockinställningar.

Din parade telefon är inte ansluten och dina notiser är aktiverade. Kontrollera att din telefon är tillräckligt nära din klocka för att befinna sig inom räckvidden för Bluetooth och att Bluetooth är aktiverat på telefonen.

Knapplåset är på. Du kan låsa upp knapparna genom att trycka på och hålla in knappen LYSE.