Du är här: Funktioner > Idealtempo

Idealtempo

Funktionen Idealtempo hjälper dig att hålla ett stadigt tempo och att uppnå ditt tidsmål för en viss distans. Bestäm ett tidsmål för distansen – exempelvis 45 minuter för 10 kilometers löpning och se hur långt efter eller före du ligger jämfört med ditt förbestämda mål.

Idealtempo kan ställas in på din Vantage. Du kan även ställa in målet för ditt Idealtempo på Flow-webbtjänsten eller i appen och synkronisera dem med din klocka.

Om du har schemalagt ett mål för ditt idealtempo en viss dag kommer Vantage att föreslå att du börjar med det när du går in i förträningsläget.

Skapa ett mål för ditt idealtempo på din Vantage

Du kan skapa ett mål för ditt idealtempo via snabbmenyn i förträningsläget.

  1. Gå in i förträningsläget genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen eller trycka på TILLBAKA för att öppna huvudmenyn och välja Starta träningen
  2. I förträningsläget trycker du på LYS-knappen för att öppna snabbmenyn.
  3. Välj Idealtempo från listan och ställ in distans och träningstid. Tryck på OK för att bekräfta. Klockan visar tempot/hastigheten som krävs för att nå ditt tidsmål och återgår sedan till förträningsläge där du kan starta träningspasset.