Du är här: Inställningar > Fysiska inställningar

Fysiska inställningar

För att se och redigera dina personliga inställningar, gå till Inställningar > Personliga inställningar Det är viktigt att du är noga med de fysiska inställningarna, särskilt när du ställer in vikt, längd, födelsedatum och kön, eftersom de påverkar mätvärdenas noggrannhet som t.ex. pulszoner och kaloriförbrukning.

I Personliga inställningar finns följande:

 • Vikt
 • Längd
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Träningsbakgrund
 • Aktivitetsmål
 • Önskad sömntid
 • Maxpuls
 • Vilopuls
 • VO2max

Vikt

Ange din vikt i kilo (kg) eller pund (Ibs).

Längd

Ange din längd i centimeter (cm) eller i fot och tum (eng./am. enheter).

Födelsedatum

Ange ditt födelsedatum. Datumangivelsen beror på vilket tids- och datumformat du har valt (24h: dag - månad - år/12h: månad - dag - år).

Kön

Välj Man eller Kvinna.

Träningsbakgrund

Träningsbakgrund är en bedömning av din långsiktiga fysiska aktivitetsnivå. Välj det alternativ som bäst beskriver den totala mängden och intensiteten av din fysiska aktivitet under de senaste tre månaderna.

 • Sporadiskt (0-1 tim/vecka): Du ägnar dig inte regelbundet åt planerad motion eller fysiskt krävande aktivitet, t.ex. du promenerar endast för nöjes skull eller motionerar endast någon enstaka gång så att du blir andfådd och svettig.
 • Regelbundet (1-3 tim/vecka): Du motionerar regelbundet, t.ex. springer 5-10 km eller ägnar 1-3 timmar per vecka åt liknande fysisk aktivitet, eller ditt arbete kräver måttlig fysisk aktivitet.
 • Frekvent (3-5 tim/vecka): Du ägnar minst 3 timmar per vecka åt tung fysisk träning, t.ex. du springer 20-50 km per vecka eller ägnar 3-5 timmar per vecka åt liknande fysisk aktivitet.
 • Ofta (5-8 tim/vecka): Du ägnar minst 5 timmar per vecka åt tung fysisk träning och du kan ibland delta i tävlingar för flera sporter.
 • Elit (8-12 tim/vecka): Du ägnar dig åt tung fysisk aktivitet nästan varje dag och du tränar för att förbättra dina träningsresultat i tävlingssyfte.
 • Professionell (8-12 tim/vecka): Du är en uthållig idrotsutövare. Du ägnar dig åt tung fysisk aktivitet för att förbättra dina träningsresultat i tävlingssyfte.

Aktivitetsmål

Dagligt aktivitetsmål är ett bra sätt att ta reda på hur aktiv du verkligen är i din vardag. Välj din typiska aktivitetsnivå från tre alternativ och se hur aktiv du måste vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål.

Tiden som du behöver för att uppfylla ditt dagliga aktivtetsmål beror på vilken nivå du har valt och intensiteten i dina aktiviteter. Ålder och kön påverkar också intensitetsnivån som krävs för att uppnå ditt dagliga aktivitetsmål.

Nivå 1

Om din dag bara innehåller lite sport och mycket sittande, pendling med bil eller kollektivtrafik och så vidare rekommenderar vi att du väljer denna aktivitetsnivå.

Nivå 2

Om du tillbringar större delen av din dag på fötterna, kanske på grund av den typ av arbete du utför eller dina dagliga sysslor, är detta rätt aktivitetsnivå för dig.

Nivå 3

Om ditt arbete är fysiskt krävande, du ägnar dig åt sport eller på annat sätt tenderar att vara i rörelse och aktiv, är detta aktivitetsnivån för dig.

Önskad sömntid

Ställ in önskad sömntid för att definiera hur länge du avser att sova varje natt. Som standard är den inställd på den genomsnittliga rekommendationen för din åldersgrupp (åtta timmar för vuxna från 18 till 64 år). Om du känner att åtta timmars sömn är för mycket eller för lite för dig rekommenderar vi att du justerar önskad sömntid enligt dina individuella behov. Genom att göra detta får du korrekt återkoppling på hur mycket sömn du fick i jämförelse med önskad sömntid.

Maxpuls

Ange din maxpuls om du vet ditt aktuella maxpulsvärde. Ditt åldersbaserade maxpulsvärde (220-ålder) visas som en standardinställning när du ställer in detta värde för första gången.

Maxpuls används för att beräkna energiförbrukning. Maxpuls är det högsta antalet slag per minut hjärtat kan slå vid maximal fysisk ansträngning. Den mest exakta metoden för att fastställa din individuella maxpuls är att låta en läkare, fysiolog eller personlig tränare testa den i ett testlab. Maxpuls är även avgörande när du ska bestämma träningsintensitet. Din maxpuls är individuell och påverkas av ålder och ärftliga faktorer.

Vilopuls

Din vilopuls är det lägsta antalet hjärtslag per minut (slag/min) när du är helt avslappnad och utan störningar. Din ålder, konditionsnivå, genetik, ditt hälsotillstånd och kön påverkar vilopulsen. Ett typiskt värde för en vuxen är 55-75 slag/min, men din vilopuls kan vara betydligt lägre än det, till exempel om du är i mycket bra form.

Det är bäst att mäta din vilopuls på morgonen efter en god natts sömn, strax efter att du har vaknat. Det är OK att gå på toaletten först om det hjälper dig att slappna av. Utför ingen ansträngande träning som leder till mätning och se till att du är helt återhämtad från någon aktivitet. Du bör göra mätningen mer än en gång, helst på varandra följande morgnar, och beräkna din genomsnittliga vilopuls.

Så här mäter du din vilopuls:

 1. Bär din klocka. Ligg ner på ryggen och slappna av.
 2. Starta ett träningspass efter cirka 1 minut. Välj valfri sportprofil, till exempel Annan innesport.
 3. Ligg stilla och andas lugnt i 3-5 minuter. Titta inte på dina träningsdata under mätningen.
 4. Stoppa träningspasset på din Polar-enhet. Synkronisera din enhet med Polar Flow-appen eller webbtjänsten och se träningssummeringen för ditt lägsta pulsvärde (HR min) – det här är din vilopuls. Uppdatera din vilopuls i dina fysiska inställningar i Polar Flow.

VO2max

Ställ in din VO2max.

VO2max (maximal syreupptagningsförmåga, maximal aerob effekt) är den maximala mängd syre kan tas upp av kroppen vid maximal ansträngning; den är direkt relaterad till hjärtats maxkapacitet att transportera blod till musklerna. VO2max kan mätas eller beräknas med konditionstester (t.ex. maximala tester och submaximala tester). Du kan också använda din Running Index-poäng, som är en uppskattning av din VO2max.