Du är här: Inställningar > Starta om och återställa

Starta om och återställa

Om du får problem med din klocka kan du försöka att starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan.

Starta om klockan

På klockan går du till Inställningar > Allmänna inställningar > Om din klocka. Rulla ned till Starta om din klocka. Tryck på OK-knappen och sedan på OK igen för att bekräfta omstarten.

Du kan också starta om klockan genom att trycka på och hålla in OK-knappen i 10 sekunder.

Återställa klockan till fabriksinställningar

Om det inte hjälper att starta om klockan kan du återställa klockan till fabriksinställningar. Observera att om du återställer klockan till fabriksinställningarna tömmer du alla personuppgifter och inställningar från klockan, och du måste ställa in den igen för din personliga användning. Alla data som du har synkroniserat från din klocka till ditt Flow-konto är säkra.

Fabriksåterställning via FlowSync

  1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync på datorn.
  2. Anslut din klocka till datorns USB-port.
  3. Öppna inställningarna i FlowSync.
  4. Tryck på knappen Fabriksinställningar.
  5. Om du använder Polar Flow-appen, kontrollera listan med parkopplade Bluetooth-enheter på din telefon och ta bort din klocka från listan om den finns med.

Nu måste du ställa in din klocka igen, antingen via mobilen eller datorn. Kom bara ihåg att använda samma Polar-konto vid konfigurationen som du använde före återställningen.