Du är här: Funktioner > Kompatibla sensorer > Länka sensorer med din klocka

Länka sensorer med din klocka

Länka en pulssensor med din klocka

När du använder en Polar-pulssensor som har länkats med din klocka, mäter inte klockan pulsen från din handled.

 1. Fukta elektrodytorna på bältet och ta på dig pulssensorn.
 2. I klockan, gå till Allmänna inställningar > Länka och synka > Länka sensor eller annan enhet och tryck på OK.
 3. Håll pulssensorn intill din klocka och vänta tills den har hittats.
 4. När pulssensorn har hittats visas enhets-ID, till exempel Polar H10 xxxxxxxx. Tryck på OK för att starta länkningen.
 5. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Länka en stegsensor med din klocka

 1. I klockan, gå till Allmänna inställningar > Länka och synka > Länka sensor eller annan enhet och tryck på OK.
 2. Klockan börjar söka efter din sensor. Håll din sensor intill klockan och vänta tills den har hittats.
 3. När sensorn har hittats visas enhets-ID:n. Tryck på OK för att starta länkningen.
 4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Kalibrera stegsensorn

Din stegsensor kan kalibreras manuellt via snabbmenyn på två sätt. Välj en av sportprofilerna för löpning och sedan Kalibrera stegsensor > Kalibrera genom löpning eller Kalibreringsfaktor.

 • Kalibrera genom löpning: Börja träningspasset och spring en distans du känner till. Distansen måste vara mer än 400 meter. När du har sprungit distansen trycker du på OK för att lagra en varvtid. Ställ in den faktiska distansen du har sprungit och tryck på OK. Kalibreringsfaktorn är uppdaterad.
  Observera att intervalltimern inte kan användas under kalibreringen. Om du har aktiverat intervalltimern uppmanar klockan dig att inaktivera den för manuell kalibrering av stegsensorn. Du kan aktivera timern från snabbmenyn i pausläget efter kalibrering.
 • Kalibreringsfaktor: Ställ in kalibreringsfaktorn manuellt om du vet vilken faktor som ger dig exakt distans.

För detaljerade anvisningar om manuell och automatisk kalibrering av en stegsensor, se Kalibrera en Polar stegsensor med Vantage V/Vantage M.

Länka en cykelsensor med din klocka

Innan du länkar en kadenssensor, hastighetssensor eller en tredje parts effektsensor ska du se till att de har installerats korrekt. Mer information om installation av sensorer finns i respektive användarhandbok.

Se till att du har den senaste firmware-versionen både i din klocka och i sensorn om du länkar en tredje parts effektsensor. Om du har två effektsändare måste du länka sändarna en åt gången. Efter länkning av den första sändaren kan du omedelbart länka den andra. Kontrollera enhets-ID:n på baksidan av varje sändare för att se till att du hittar de korrekta sändarna från listan.

 1. I klockan, gå till Allmänna inställningar > Länka och synka > Länka sensor eller annan enhet och tryck på OK.
 2. Klockan börjar söka efter din sensor. Kadenssensor: Rotera vevarmen några gånger för att aktivera sensorn. Det blinkande röda ljuset i sensorn anger att sensorn är aktiverad. Hastighetssensor: Rotera hjulet några gånger för att aktivera sensorn. Det blinkande röda ljuset i sensorn anger att sensorn är aktiverad. Tredje parts effektsensor: Rotera vevarmarna för att aktivera sändarna.
 3. När sensorn har hittats visas enhets-ID:n. Tryck på OK för att starta länkningen.
 4. Ihopparning slutförd visas när du är klar.

Cykelinställningar

 1. Sensor länkad till: visas. Välj Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekräfta med OK.
 2. Ställ in storlek visas om du länkade en hastighetssensor eller en effektsensor som mäter hastighet. Ställ in storleken och tryck på OK.
 3. Vevarmslängd: Ställ in vevarmslängden i millimeter. Inställningen är endast synlig om du länkade en effektsensor.

Mäta hjulstorlek

Inställningar för hjulstorlek är en förutsättning för korrekt cykelinformation. Det finns två sätt att bestämma din cykels hjulstorlek:

Metod 1

 • Mät hjulet manuellt för det mest exakta resultatet.
 • Använd ventilen för att markera punkten där hjulet når marken. Rita en linje på marken för att markera den punkten. Flytta din cykel framåt på en plan yta för en fullständig rotation. Däcket ska vara vinkelrätt mot marken. Rita en till linje på marken vid ventilen för att markera en full rotation. Mät avståndet mellan de två linjerna.
 • Dra ifrån 4 mm för att beräkna din vikt på cykeln för att få hjulets omkrets.

Metod 2

Leta efter diametern i tum eller i ETRTO som finns tryckt på hjulet. Matcha det med hjulets storlek i millimeter i den högra kolumnen i diagrammet.

ETRTO Hjulstorlek i diameter (tum) Inställning av hjulstorlek (mm)
25-559 26 x 1,0 1 884
23-571 650 x 23C 1 909
35-559 26 x 1,50 1 947
37-622 700 x 35C 1 958
52-559 26 x 1,95 2 022
20-622 700 x 20C 2 051
52-559 26 x 2,0 2 054
23-622 700 x 23C 2 070
25-622 700 x 25C 2 080
28-622 700 x 28 2 101
32-622 700 x 32C 2 126
42-622 700 x 40C 2 189
47-622 700 x 47C 2 220

Hjulstorlekarna i diagrammet är rådgivande, eftersom hjulstorleken beror på hjultyp och lufttryck.

Kalibrera effektsensor för cykling

Du kan kalibrera sensorn från snabbmenyn. Välj först en av cykelsportprofilerna och aktivera sändarna genom att rotera vevarmarna. Välj sedan Kalibrera effektsensorn från snabbmenyn och följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera din sensor. Se tillverkarens instruktioner för kalibreringsanvisningar som är specifika för din effektsensor.

Radera en ihopparning

Så här raderar du en ihopparning med en sensor eller mobil-enhet:

 1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka > Länkade enheter och tryck på OK.
 2. Välj den enhet du vill ta bort från listan och tryck på OK.
 3. Ta bort länkning? visas. Bekräfta genom att trycka på OK.
 4. Länkning borttagen visas när du är klar.