Du är här: Träning > Pausa/Stoppa ett träningspass

Pausa/stoppa ett träningspass

  1. Tryck på TILLBAKA för att pausa ditt träningspass.
  2. Fortsätt träna genom att trycka på OK. Avsluta träningspasset genom att trycka och hålla in TILLBAKA. Du får en summering av ditt träningspass i din klocka direkt efter avslutat träningspass.

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit under pausen i den totala träningstiden.