Du är här: Funktioner > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Din klocka registrerar din sovtid om du bär den på natten. Den detekterar när du somnar och när du vaknar samt samlar in data för djupare analys i Polar Flow-appen och webbtjänsten. Klockan registrerar dina armrörelser under natten för att registrera alla störningar över hela tidsspannet för sömn och talar om för dig hur länge du faktiskt sov.

Sömndata i din klocka

Använd knapparna UPP och NER i klockfunktionen för att navigera till klockdisplayen för Sömn.

När din klocka har detekterat att du vaknat kommer den att visa din sömntid på klockdisplayen.

Du kan också manuellt stoppa sömnregistreringen. Redan vaken? visas på klockdisplayen när din klocka har detekterat minst fyra timmars sömn. Tryck OK för att meddela klockan att du vaknat, välj Sluta registrera sömn så sammanfattar klockan din sömn omedelbart.

Öppna din sömnsammanfattning genom att trycka på OK. Sömnsammanfattningen visar följande information:

  • När du somnade och när du vaknade.
  • Sömntiden anger den totala tiden från det att du somnade tills du vaknade.
  • Faktisk sömn anger tiden då du faktiskt sov, från det att du somnade tills du vaknade. Mer specifikt är det din sömntid minus eventuella störningar i sömnen. Endast tiden som du de facto sover inkluderas i den faktiska sömnen.
  • Kontinuitet: Sammanhängande sömn är ett omdöme över hur bra kontinuitet din sömntid hade. Sammanhängande sömn utvärderas på en skala från ett till fem: fragmenterad – ganska fragmenterad – ganska kontinuerlig – kontinuerlig – mycket kontinuerlig.
  • Detaljerad sömninformation: Illustration över din faktiska sömntid och sömnavbrott i förhållande till din önskade sömntid.
  • Feedback: Du får feedback på din sömntid och kvaliteten på din sömn. Feedback på sömntiden baseras på jämförelsen av din sömntid med din önskade sömntid.
  • Hur sov du?: Du kan bedöma hur bra du sov senaste natten med en skala i fem steg: mycket bra – bra – okej – dåligt – mycket dåligt. Genom att bedöma din sömn får du en längre version av feedback i textform i Polar Flow-appen och webbtjänsten. Feedback i Polar Flow-appen och webbtjänsten tar hänsyn till din egen bedömning av din sömn och ändrar feedbacken baserat på den.

Sömndata i Flow-appen och webbtjänsten

Dina sömndata visas i Flow-appen och webbtjänsten efter att din klocka har synkroniserats. Du kan se tiden, mängden och kvaliteten på din sömn. Du kan ställa in önskad sömntid för att definiera hur länge du avser att sova varje natt. Du kan även gradera din sömn i Flow-appen och webbtjänsten. Du får feedback på hur du sovit baserat på dina sömndata, din önskade sömntid och din sömngradering.

På webbtjänsten kan du visa din sömn under fliken Sömn i din Dagbok. Du kan även inkludera dina sömndata i Aktivitetsrapporter under fliken Utveckling.

Följ upp ditt sömnmönster för att se om det påverkas av eventuella ändringar i ditt dagliga liv och hitta rätt balans mellan vila, daglig aktivitet och träning.

Mer information om Polar Sleep Plus finns i denna djupgående guide.