Du är här: Träning > Träningssummering

Träningssummering

Efter träning

Du får en summering av ditt träningspass i din klocka direkt efter avslutat träningspass. Du får en mer detaljerad analys i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow.

Informationen som visas i din summering beror på sportprofilen och de insamlade uppgifterna. Din träningssummering kan till exempel ha följande information:

Starttid och datum

Träningstid

Avverkad distans under träningspasset

Puls

Din snitt- och maxpuls under träningspasset.

Din Hjärtbelastning från träningspasset

Pulszoner 

Tid i olika pulzoner

Kalorier

Förbrukade kalorier under träningspasset

Fettförbrukning % av kalorier:  Kaloriförbrukning från fett under ett träningspass, uttryckt som en procentandel av total kaloriförbrukning under träningspasset

Tempo/hastighet

Snitt- och maxtempo/hastighet för träningspasset

Running Index: Klass och numeriskt värde för ditt löpresultat. Mer information finns i kapitlet Running Index.

Hastighetszoner

Tid i olika hastighetszoner

Kadens

Din snitt- och maxkadens för träningspasset

Stegfrekvens mäts med en inbyggd accelerometer från handledens rörelser. Kadens vid cykling visas om du använder en Polar kadenssensor Bluetooth® SmartBluetooth®.

Höjd 

Maxhöjd under träningspasset

Stigning i meter/fot under träningspasset

Nedstigning i meter/fot under träningspasset

Varv/Automatiska varvtider

Antalet varv, din bästa varvtid och snittvarvtiden.

Du kan bläddra igenom följande detaljer genom att trycka på OK:

  1. Varvtiden (den bästa varvtiden markeras med gult)
  2. Varvdistans
  3. Snitt- och maxpuls för varje varvtid i pulszonens färg
  4. Snitthastighet/-tempo för varje varvtid

Multisportsummering

Multisportsummering innehåller en övergripande summering av träningspasset samt sportspecifika summeringar, som inkluderar avverkad tid och distans för sporten.

Så här visar du dina träningssummeringar senare i din klocka: 

Använd knapparna UPP och NER i klockfunktionen för att navigera till klockdisplayen Senaste träningspassen och tryck sedan på OK.

Du kan visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa med UPP/NER och tryck på OK för att öppna summeringen. Din klocka kan innehålla upp till 20 träningssummeringar.

Träningsdata i Polar Flow-appen

Din klocka synkroniseras med Polar Flow-appen automatiskt när du har avslutat ett träningspass om din telefon är inom räckvidden för Bluetooth. Du kan även synkronisera dina träningsdata manuellt från klockan till Flow-appen genom att trycka och hålla in knappen TILLBAKA på din klocka när du är inloggad på Flow-appen och telefonen är inom räckvidden för Bluetooth. I appen kan du analysera dina data på ett ögonblick efter varje träningspass. Med appen kan du se en snabböversikt över dina träningsdata.

Mer information finns i Polar Flow-appen.

Träningsdata på webbtjänsten Polar Flow

Analysera alla detaljer i din träning och få mer information om dina träningsresultat. Följ din utveckling och dela även dina bästa träningspass med andra.

Se Polar Flow webbtjänst för mer information.